October 28, 2022

Месторождение природного газа «Кульбешкак»

Месторождение природного газа «Кульбешкак»

С наступлением холодов особенно остро ощущается необходимость в газе. «Кульбешкак» – еще одно месторождение природного газа и газового конденсата в Узбекистане.

Оно введено в эксплуатацию в 2008 году и расположено в Каракульском районе Бухарской области, в 150 км к югу от города Газли и в 70 км от города Бухары.

Вокруг «Кульбешкака» имеется несколько других крупных месторождений, среди которых «Ходжиказган», «Учкир», «Дояхотин», «Жанубий Кульбешкак», «Боймурод».

На месторождении регулярно проводятся ремонтные работы скважин, а также осуществляется бурение новых скважин, ремонт и ввод в эксплуатацию стоящих в комплексе ликвидированных скважин.

В рамках «Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы» добываемый природный газ со скважин «Кульбешкак» планируется передавать через газопровод «Кулбешчак – Газли» в Газлийский газоперерабатывающий завод.

На заводе природный газ будет очищаться от сернистых соединений и дальше поставляться на магистральные газопроводы. Там же планируется производить н сжиженный газ для поставки населению и потребителям коммунального сектора.

Нефтесервисная группа компаний ERIELL Group выступает генеральным подрядчиком по освоению данного месторождения.

«Ko‘lbeshkak» tabiiy gaz koni

Sovuq kunlar kirishi bilan gazga bo‘lgan zaruriyat ayniqsa kuchli seziladi. «Ko‘lbeshkak» – O‘zbekistondagi yana bir tabiiy gaz gaz va gaz kondensat koni hisoblanadi.

U 2008 yilda ishga tushirilgan bo‘lib, Buxoro viloyati Qorako‘l tumanida, Gazli shahridan 150 km janubda, Buxoro shahridan 70 km uzoqlikda joylashgan.

«Ko‘lbeshkak» atorifda «Xojaqazg‘on», «Uchqir», «Doyaxotin», «Janubiy Kuo‘lbeshkak», «Boymurod» kabi yana bir qancha yirik konlar mavjud.

Konda quduqlar muntazam ravishda ta'mirlanadi, shuningdek, yangi quduqlar burg‘ulanadi, majmuada likvidasiya qilingan quduqlar ta'mirlanib, foydalanishga topshiriladi.

«2017-2021 yillarda uglevodorod hom-ashyosini qazib olishni oshirish dasturi» doirasida «Ko‘lbeshkak» quduqlaridan qazib olinadigan tabiiy gazni «Ko‘lbeshkak – Gazli» gaz quvuri orqali Gazli gazni qayta ishlash zavodiga uzatish rejalashtirilgan.

Zavodda tabiiy gaz oltingugurt birikmalaridan tozalanadi va keyinchalik magistral gaz quvurlariga yetkazib beriladi. Shuningdek, u yerda aholi va kommunal sektor iste'molchilariga yetkazib berish uchun suyultirilgan gaz ishlab chiqarish ko‘zda tutiladi.

ERIELL Group neft konlariga xizmat ko‘rsatish kompaniyasi mazkur konni o‘zlashtirish bo‘yicha bosh pudratchisi hisoblanadi.