June 22, 2022

ERIELL: Ряд газопроводов и скважин подключены к ЭХЗ

ERIELL: Ряд газопроводов и скважин подключены к ЭХЗ

ERIELL Group в середине июня завершен ряд работ по обустройству нефтегазовой инфраструктуры в рамках «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья», в частности, по ЭХЗ.

Так, 15 июня 2022 года завершены работы по подключению к средствам электрохимической защиты (ЭХЗ) газопроводов Газлийского нефтегазодобывающего управления Бухарской области: от БВН-2 (блок входных ниток) «Кульбешкак» до газопровода БВН-1 «Даяхатын» и БВН-1 «Кульбешкак» до газопровода БВН-2 «Кульбешкак» - сероочистной установки «Учкыр» протяженностью 2,8 км и 0,18 км соответственно.

Также 15 июня подключены к средствам ЭХЗ скважины №№ 92, 99 и 100 месторождения «Даяхатын» Газлийского нефтегазодобывающего управления (НГДУ).

Добавим, что ERIELL Group является Генеральным подрядчиком по освоению «Даяхатын» и других месторождений в рамках «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья», которую Компания реализует совместно с АО «Узбекнефтегаз».

Отметим, что электрохимзащита в настоящее время является наиболее качественным средством защиты металлических трубопроводов от коррозии. Проведение ЭХЗ направлено на уменьшение скорости протекания электрохимической коррозии сооружений, изготовленных из металлов. Требование о применении ЭХЗ для нефтегазовых трубопроводов содержится в соответствующих госстандартах.

ERIELL: Bir qator gaz quvurlari va quduqlar EKHga ulandi

ERIELL Group iyun oyi o‘rtalarida “Uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni ko‘paytirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” doirasida, xususan, EKH bo‘yicha neft'-gaz infratuzilmasini jihozlash bo‘yicha qator ishlarni yakunladi.

Shunday qilib, 2022 yilning 15-iyun' kuni Buxoro viloyatidagi Gazli neft'-gaz qazib olish boshqarmasining gaz quvurlarini elektrokimyoviy himoya vositasiga ulash bo‘yicha ishlar yakunlandi: “Kulbeshkak” KIB-2(kirish iplari bloki)dan “Doyaxotin” KIB-1 gaz quvurlarigacha hamda “Kulbeshkak” KIB-1 dan “Kulbeshkak” KIB-2 gaz quvurlarigacha uzunligi mos ravishda 2,8 km va 0,18 km bo‘lgan “Uchqir”oltingugurt tozalash qurilmasi ulandi.

Shuningdek, 15-iyun' kuni Gazli neft'-gaz qazib olish boshqarmasining (NGQB) “Doyaxotin” konidagi №92, №99 va №100-sonli quduqlar EKH vositalariga ulandi.

Shuni qo‘shimcha qilib aytamizki, ERIELL Group kompaniyasi “O‘zbekneftegaz” AJ bilan hamkorlikda amalga oshirayotgan “Uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni ko‘paytirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” doirasida “Doyaxotin” va boshqa konlarni o‘zlashtirish bo‘yicha Bosh pudratchi hisoblanadi.

Ta'kidlash kerakki, elektr kimyoviy himoya xozirgi kunda metall quvurlarni korroziyadan himoya qilishning eng sifatli vositasi hisoblanadi. EKH ni o‘tkazish metalldan tayyorlangan inshootlarning elektr kimyoviy korroziyasi kechishini kamaytirishga qaratilgan. Neft'-gaz quvurlari uchun EKH ni qo‘llash bo‘yicha talablar tegishli standartlarda ko‘rsatilgan.