November 29, 2022

На месторождении «Сардоб» подключена скважина №16

На месторождении «Сардоб» подключена скважина №16

На месторождении «Сардоб» в Кашкадарьинской области специалистами ERIELL Group в конце ноября завершено подключение скважины №16.

Проделаны работы:

📌Строительство газопровода-шлейфа диаметром 114х9мм и протяженностью 150 пм;

📌Подключение скважины №16 к БВН «Сардоб» (Блок входных ниток).

Проект: «Обустройство нефтяных скважин на месторождениях ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi».

Заказчик: ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi.

«Sardob» konida 16-sonli quduq ulandi

ERIELL Group mutaxassislari tomonidan noyabr oyi oxirida Qashqadaryo viloyatidagi «Sardob» konida 16-sonli quduqni ulash ishlari yakunlandi.

Bajarilgan ishlar:
📌 diametri 114x9mm va uzunligi 150 pm bo‘lgan shleyfli gaz quvuri qurildi;
📌16-sonli quduq «Sardoba» KIB (kirish iplari bloki)ga ulandi.

«Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK konlarida neft quduqlarini obodonlashtirish» loyihasi.

Buyurtmachi: Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK