February 10, 2022

#Одиндень с: заместителем начальника отдела закупок, ДМТО

#Одиндень с: заместителем начальника отдела закупок, ДМТО

Сегодня мы провели один день с Аликуловым Вахиджоном Бабакуловичем — заместителем начальника отдела закупок, ДМТО.

Вахиджон Бабакулович работает в ERIELL Group с 2009 года. Отдел, в котором он трудится, занимается поставкой товарно-материальных ценностей.

Свой рабочий день он начинает с мониторинга заявок предыдущего рабочего дня.

«Основная миссия нашего отдела — предотвратить простои производства. Мы обязаны всегда контролировать своевременную поставку ТМЦ. Поэтому для меня важно, чтобы всё было сделано вовремя».

Конечно, непредвиденные ситуации могут возникнуть на любом производстве, но трудности нашего героя не пугают. К своим обязанностям он подходит со всей серьёзностью.

«Я всегда говорю начинающим специалистам, да и не только, что самое главное — ответственный подход к делу и любовь к работе. А ещё важно быть готовым к любым ситуациям и уметь оперативно принимать решения».

Вахиджон Бабакулович признаётся, что в жизни ему очень помогает позитивный взгляд на вещи и умение радоваться мелочам.

MTTD xaridlar bo‘limi boshlig‘i o‘rinbosari bilan #Birkun

Bugun biz MTTD xaridlar bo‘limi boshlig‘i o‘rinbosari Alikulov Vohidjon Babakulovich bilan bir kunni o‘tqazdik.

Vohidjon Babakulovich ERIELL Groupda 2009 yildan beri ishlaydi. U mehnat qilayotgan bo‘lim tovar-moddiy boyliklarni yetkazib berish bilan shug‘ullanadi.

U o‘z ish kunini bir kun oldingi ish kunida kelib tushgan talabnomalar monitoringidan boshlaydi.

«Bo‘limimizning asosiy vazifasi ishlab chiqarishdagi uzilishlarning oldini olishdan iborat. Biz doimo TMBlarning o‘z vaqtida yetkazib berilishini nazorat qilishimiz shart. Shuning uchun men uchun barchasi o‘z vaqtida bajarilishi muhim».

Albatta, har qanday ishlab chiqarish jarayonida kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin, biroq qahramonimiz qiyinchiliklardan qo‘rqmaydi. U o‘z majburiyatlariga jiddiy yondashadi.

«Men doimo endi ish boshlagan mutaxassislar va umuman olganda, boshqalarga ham eng asosiysi ishga mas'uliyat bilan yondashish va kasbga muhabbat ekanini uqtirib kelaman. Shuningdek, har qanday vaziyatlarga tayyor turish va tezkor qarorlar qabul qila olish ham muhim».

Vohidjon Babakulovich hayotda unga hamma narsaga pozitiv qarash va arzimagan narsalarga quvonishni bilish juda as qotishini qayd etdi.