January 13, 2023

Начало года – начало обучения

Начало года – начало обучения

В Корпоративном образовательном центре ERIELL prof education в Ташкенте с первого месяца нового года начинается интенсивная работа. С 16 января к обучению приступит очередная группа специалистов Службы наклонно-направленного бурения ERIELL Group.

Также планируется проведение для специалистов Группы компаний выездного учебного курса по Программе Excel.

Курс по основам наклонно-направленного бурения (ННБ) на этот раз будут изучать 14 новых специалистов. Тренером курса выступит Координатор Службы ННБ Алишер Юлдашев. Сам он успешно освоил такие специальные программные продукты, как CGG Humpson Russell, Schlumberger Petrel, Schlumberger Techlog, Autodesk.

Интенсивный курс включает в себя основы тригонометрии, планирование траектории скважины, методы подсчета замеров, принципы работы телеметрии, расчёты гидравлики и другие необходимые дисциплины.

Тематика каждого курса в ERIELL prof education формируется руководством департаментов и служб Группы компаний, исходя из производственной необходимости и в целях всестороннего развития её специалистов.

Yilning boshi– ta'limning boshlanishi

Toshkent shahridagi ERIELL prof education korporativ ta'lim markazida yangi yilning birinchi oyidan boshlab qizg‘in ish boshlanadi. 16 yanvardan boshlab ERIELL Groupning qiya-yo‘naltirilgan burg‘ulash xizmati mutaxassislarining navbatdagi guruhi o‘qishni boshlaydi.

Shuningdek, Kompaniyalar guruhining mutaxassislari uchun Excel dasturi bo‘yicha sayyor o‘quv kurslarini o‘tkazish rejalashtirilgan.

Qiya-yo‘naltirilgan burg‘ulash asoslari bo‘yicha kurslarni bu safar 14 nafar yangi mutaxassislar o‘rganadi. QYB xizmati muvofiqlashtiruvchisi Alisher Yo‘ldoshev kurs murabbiyi sifatida ishtirok etadi. Uning o‘zi CGG Humpson Russell, Schlumberger Petrel, Schlumberger Techlog, Autodesk kabi maxsus dasturiy mahsulotlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirgan.

Intensiv kurs trigonometriya asoslari, quduqlar traektoriyasini rejalashtirish, o‘lchov hisoblari usullari, telemetriya ishining tamoyillari, gidravlik hisob-kitoblar va boshqa zarur fanlarni o‘z ichiga oladi.

ERIELL prof educationdagi har bir kursning mavzusi departament rahbariyati va kompaniyalar guruhining xizmati tomonidan ishlab chiqarish zaruriyatidan kelib chiqqan holda uning mutaxassislarini har tomonlama rivojlantirish maqsadida shakllantiriladi.