May 30, 2023

Квартальный выезд комиссии на объекты ERIELL Group

Квартальный выезд комиссии на объекты ERIELL Group
На объектах регионального производственного объединения Группы ERIELL был проведен контроль в процессе третьей ступени проверки экспедиций и структурных подразделений.
В рамках соблюдения Единой системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и экологией проведены выездные проверки составом комиссий 3-й ступени производственного контроля. В ходе мероприятий оценивалась работа 1-й и 2-й ступеней производственного контроля, состояние ПБ, ОТ и ОС.
Результаты проверки третьей ступени были представлены на совещании в присутствии ведущих специалистов всех подразделений, где были предложены меры по оптимизации производственной деятельности.

Komissiyaning ERIELL Group ob'ektlarida tekshiruvi

ERIELL Group kompaniyasining hududiy ishlab chiqarish birlashmasi ob'ektlarida ekspedisiyalar va tarkibiy bo‘linmalarini tekshirishning uchinchi bosqichi doirasida nazorat o‘tkazildi.

Sanoat xavfsizligi, mehnat muhofazasi va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha yagona boshqaruv tizimiga rioya qilish doirasida 3-bosqich ishlab chiqarish nazorati komissiyalari tomonidan joylarda tekshirish ishlari o‘tkazildi. Tadbirlar doirasida ishlab chiqarish nazoratining 1 va 2 bosqichlaridagi ishlar, SX, MM va AMM holati baholandi.

Uchinchi bosqich tekshiruv natijalari barcha bo‘linmalarning yetakchi mutaxassislari ishtirok etgan yig‘ilishda taqdim etildi. Bu yerda ishlab chiqarish faoliyatini optimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar taklif etildi.