November 6, 2023

ERIELL Group: спорт как образ жизни

ERIELL Group: спорт как образ жизни

В прошедшие выходные в Самарканде состоялось ежегодное событие - благотворительный забег Samarkand Marathon, собравший тысячи поклонников здорового образа жизни со всего мира.

Забег проходил на следующих дистанциях: марафон - 42,2 км, полумарафон - 21,1 км, забеги на 10 км и 2 км, северная ходьба (Nordic walking) на 5 км, а также специальные дистанции для детей от 4 до 12 лет на 300-600 метров – Kids Run.

Представители ERIELL Group традиционно приняли участие в забегах на разные дистанции, продемонстрировав свое мастерство и волю к победе.
Группа компаний была представлена 15 спортсменами.

Дистанцию 10 километров бежали Джамол Насыров, Азиз Файзиев, Расул Рахимбердиев, Назар Нуманов, Одил Сулейманов, Манучехр Каримов, Анвар Мухаммадиев, Шохрух Захидов, Фарзодбек Содиков, Кабул Аллазаров, Шахрам Затуллаев и Акбар Анваров.
Фархад Акбаров преодолевал дистанцию в 5 км, а Никита Казаков и Ольга Норсафарова - 21,1 км.

Отметим, что одной из участниц забега на дистанцию 10 км стала 13-летняя дочь нашей коллеги Ольги Норсафаровой - Сабрина. Девочка показала хороший результат, пробежав дистанцию со взрослыми на равных.

В рамках культурной программы состоялся грандиозный концерт при участии отечественных и мировых звезд.

Samarkand marathon - это мероприятие, охватывающее не только спортивные соревнования, но и образовательные и культурные программы, предоставляя участникам возможность узнать больше об узбекских традициях.

Для справки:

Samarkand Marathon был основан в 2019 году и стал частью серии благотворительных забегов, направленных на привлечение внимания общественности к вопросам инклюзивности в сфере культуры и искусства, а также на популяризацию здорового образа жизни и развитие спортивного туризма в Узбекистане.

ERIELL Group: sport hayot tarzi sifatida

O‘tgan dam olish kunlari Samarqandda har yili o‘tkaziladigan tadbir – butun dunyodan minglab sog‘lom turmush tarzi muxlislarini birlashtirgan Samarkand Marathon xayriya poygasi bo‘lib o‘tdi.

Poyga quyidagi masofalarda bo'lib o'tdi: marafon - 42,2 km, yarim marafon - 21,1 km, 10 km va 2 km masofalik poyga, shimoliy yurish (Nordic qalking) — 5 km, shuningdek, 4 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun maxsus 300-600 metr masofalar — Kids Run.

ERIELL Group vakillari an’anaviy tarzda turli masofalarga o‘tkazilgan poygalarda qatnashib, o‘z mahorati va g‘alaba qozonish istagini namoyish etishdi.
Kompaniyalar guruhidan 15 nafar sportchi qatnashdi:

Jamol Nosirov, Aziz Fayziev, Rasul Rahimberdiev, Nazar No'monov, Odil Sulaymonov, Manuchehr Karimov, Anvar Muhammadiyev, Shoxruh Zohidov, Farzodbek Sodiqov, Qobul Allazarov, Shahram Zatullaev va Akbar Anvarov 10 kilometr masofaga yugurishdi.
Farhod Akbarov 5 kilometr, Nikita Kazakov va Olga Norsafarova esa 21,1 kilometr masofani bosib o‘tishdi.

Ta'kidlab o'tamiz, 10 km masofalik poyga ishtirokchilaridan biri hamkasbimiz Olga Norsafarovaning 13 yoshli qizi Sabrina edi. Qiz kattalar bilan teng shartlarda masofani bosib o‘tib, yaxshi natija ko‘rsatdi.

Madaniy dastur doirasida mamlakatimiz va jahon yulduzlari ishtirokida katta konsert bo‘lib o‘tdi.

Samarkand Marathon — bu nafaqat sport musobaqalarini, balki ma’rifiy va madaniy dasturlarni ham qamrab olgan, ishtirokchilarga o‘zbek an’analari bilan yaqindan tanishish imkonini beruvchi tadbirdir.

Ma'lumot uchun:

Samarkand Marathon 2019-yilda tashkil etilgan boʻlib, Oʻzbekistonda madaniyat va sanʼat sohasidagi inklyuzivlik masalalariga jamoatchilik eʼtiborini jalb qilish, shuningdek, sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish va sport turizmini rivojlantirishga qaratilgan xayriya poygalarining bir qismiga aylandi.