September 28

Углеводороды в нашей жизни: классификация полимеров

Углеводороды в нашей жизни: классификация полимеров

Синтетические полимеры - это материалы, состоящие из повторяющихся молекулярных единиц, называемых мономерами. Они широко используются в различных областях науки и промышленности, и подразделяются на несколько видов:

• Полиэтилен (PE): один из самых распространенных видов пластика. Он используется для производства пленок, бутылок, контейнеров и др.
• Полипропилен (PP): используется в производстве упаковочных материалов, труб, текстиля и автомобильных деталей.
• Поливинилхлорид (ПВХ): широко применяется в строительстве, производстве пластиковых труб, электрокабелей и других изделий.
• Полиэтилентерефталат (PET): использутся для производства текстильных волокон.
• Полиуретан (PU): находит применение в производстве пены, эластичных покрытий, обуви.
• Полистирол (PS): используется для создания различной упаковки, посуды, игрушек и других товаров.
• Полиакрилонитрил (PAN): применяется в текстильной промышленности для производства акриловых волокон.
• Полиамид (PA): включает в себя нейлон и другие синтетические волокна, использующиеся в текстильной и автомобильной промышленности.

Синтетические полимеры обладают различными свойствами и могут служить разным целям в зависимости от структуры и методов производства. Их широкое использование обусловлено прочностью, легкостью обработки и многими другими полезными свойствами.

Uglevodorodlar bizning hayotimizda: polimerlar klassifikatsiyasi

Sintetik polimerlar monomerlar deb ataladigan takrorlanuvchi molekulyar birliklardan tashkil topgan materiallardir. Ular fan va ishlab chiqarishning turli sohalarida keng qo'llaniladi va bir necha turlarga bo'linadi:

• Polietilen (PE): eng keng tarqalgan plastmassa turlaridan biri. U plyonkalar, shishalar, idishlar va boshqalarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.
• Polipropilen (PP): qadoqlash materiallari, quvurlar, to'qimachilik va avtomobil qismlarida ishlatiladi.
• Polivinilxlorid (PVX): qurilish, plastik quvurlar, elektr kabellari va boshqa mahsulotlarda keng qo'llaniladi.
• Polietilen tereftalat (PET): to'qimachilik tolalarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.
• Poliuretan (PU): ko'pik, elastik qoplamalar, poyabzal ishlab chiqarishda qo'llaniladi.
• Polistirol (PS): turli xil qadoqlash, idishlar, o'yinchoqlar va boshqa mahsulotlarni yaratish uchun ishlatiladi.
• Poliakrilonitril (PAN): to'qimachilik sanoatida akril tolalar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.
• Poliamid (PA): to'qimachilik va avtomobil sanoatida ishlatiladigan neylon va boshqa sintetik tolalarni o'z ichiga oladi.

Sintetik polimerlar turli xil xususiyatlarga ega va ularning tuzilishi hamda ishlab chiqarish usullariga ko'ra turli maqsadlarda xizmat qilishi mumkin. Bu materiallarning keng qo'llanilishi ularning mustahkamligi, ishlov berish qulayligi va boshqa ko'plab foydali xususiyatlari bilan bog'liq.