February 17, 2022

Бурение эксплуатационных скважин на месторождении «Газли»

Бурение эксплуатационных скважин на месторождении «Газли»

В октябре 2018 года российское АО «Форус» и ООО «Нефтегазинвест» создали новое направление — совместное предприятие Gazli Gas Storage. Задача предприятия заключается в том, чтобы подготовить проект реконструкции и эксплуатации ПХГ (подземное хранилище газа) «Газли» в Бухарской области.

Месторождение «Газли» было открыто ровно 65 лет назад, в 1956 году, на сегодняшний день оно считается одним из самых крупных месторождений газа в Узбекистане.

Сам проект нацелен на увеличение активного объёма газохранилища с 3 млрд кубометров газа до 10. C 2019 года на объектах ведутся активные работы по реализации проекта. К настоящему времени выполнен ряд работ:

- 11 февраля 2022 года забурилась эксплуатационная скважина 1030 НН Газли и заложена скважина 1060;

- 5 февраля забурилась скважина 1127 Газли под ПХГ;

- заложена скважина 1060 Газли.

Кроме того, на месторождении ведутся подготовительные работы к бурению горизонтальной нефтяной скважины с горизонтальным участком 300 м.

«Gazli» konida eksplutasiyaviy quduqlarni burg‘ulash

2018 yil oktyabr oyida Rossiyaning «Forus» AJ va «Neftegazinvest» MChJ tomonidan yangi yo‘nalish — Gazli Gas Storage qo‘shma korxonasi tashkil etildi. Korxonaning vazifasi Buxoro viloyatidagi «Gazli» YeOGO (er osti gaz ombori)ni rekonstruksiya va eksplutasiya qilish loyihasini tayyorlashdan iborat.

«Gazli» koni roppa-rossa 65 yil avval, 1956 yilda ochilgan. Hozirgi kunda u O‘zbekistondagi eng yirik konlardan biri hisoblanadi.

Loyiha gaz omborining faol hajmini 3 milliarddan 10 milliard kub metr gazga oshirishga qaratilgan. 2019 yildan boshlab ob'ektlarda loyihani amalga oshirish bo‘yicha faol ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi vaqtga kelib qator ishlar amalga oshirilgan, jumladan:

- joriy yilning 11 fevral' kuni 1030 NN Gazli eksplutasiyaviy qudug‘i burg‘ulanib, 1060 qudug‘iga o‘rnatildi;

- 5 fevral' kuni 1127 Gazli koni YeOGO uchun burg‘ulandi;

- 1060 GNm Gazli qudug‘i o‘rnatildi.

Bundan tashqari, konda 300 metrlik gorizontal uchastkaga ega gorizontal neft' qudug‘ini burg‘ulashga tayyorgarlik ko‘rish ishlari amalga oshirilmoqda.