March 30, 2022

Успешное освоение новой технологии и оборудования

Успешное освоение новой технологии и оборудования

Специалистами ERIELL Group на месторождении «Мустакилликнинг 25 йиллиги» (М-25) успешно опробована технология механического разрушения серных отложений , которые осложняют освоение и испытание скважин, пригодная для агрессивных условий месторождения.

При испытании скважин возможно образование серных пробок во внутренней части насосно-компрессорных труб (НКТ), что приводит к снижению дебита газа.

Для борьбы с данным осложнением применялись различные технологии и оборудование, которые не обеспечивали полного удаления отложений в связи с тем, что используемые материалы не могли противостоять воздействию агрессивной среды.

В результате долгих совместных исследований и испытаний ERIELL Group и канадской компании Вico Drilling Toll оптимальный результат показал забойный двигатель Spirostar 24 мм SS150.

Скважина №10-О стала первой на месторождении «Мустакилликнинг 25 йиллиги», где был применён данный забойный двигатель. В результате буровым мастером Б. Юлдашевым разбурено 49 метров серных отложений

Нужно отметить, что ранее аналоги забойного двигателя Spirostar в сфере нефтегазосервиса Узбекистана не эксплуатировались.

Добавим, что ERIELL Group является Генеральным подрядчиком на «Мустакилликнинг 25 йиллиги», заказчик проекта – Surhan Gas Chemical. Специалистами Сурхандарьинской экспедиции ERIELL на «М-25» в 2021 и текущем году установлен ряд рекордов по суточной проходке.

«М-25» считается крупнейшим газовым месторождением в Узбекистане, а также одним из наиболее сложных в регионе. ERIELL приступил к работе на данном месторождении с 2017 года, начав разведочное и оценочное бурение.

Yangi texnologiya va uskunalarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish

ERIELL Group kompaniyasi mutaxassislari tomonidan «Mustakillikning 25 yilligi» (M-25) konida konning agressiv sharoitlari uchun mos bo‘lgan quduqlarni o‘zlashtirish va sinovini murakkablashtiradigan oltigugurt uyumlarining mexanik parchalanishi texnologiyasi muvvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazildi.

Quduqlarni sinovdan o‘tkazishda nasos-kompressor quvurlar (NKQ) ning ichki qismida oltingugurt tiqinlari yuzaga kelishi mumkin, bu gaz debitining pasayishiga olib keladi.

Mazkur asorat bilan kurashish uchun agressiv muhitning ta'siriga qarshi tura olmaganligi sababli cho‘kindilarning butunlay chiqarilishini ta'minlamaydigan turli texnologiya va uskunalar qo‘llanildi.

ERIELL Group va Kanadaning Vico Drilling Toll kompaniyasi hamkorlikda o‘tkazgan uzoq tadqiqotlar va sinovlar natijasida Spirostar 24 mm SS150 quduq dvigateli eng maqbul natija ko‘rsatdi.

№10-O-qudug‘i mazkur quduq dvigatel' ilk bor qo‘llanilgan kon «Mustakillikning 25 yilligi» koni bo‘ldi. Natijada burg‘ilash ustasi B.Yo‘ldoshev tomonidan 49 metr masofada oltingugurt uyumlari burg‘ilandi.

Ta'kidlash jo'izki, avvalroq Spirostar quduq dvigatellarining analoglari O‘zbekistonning neft'-gaz xizmatlari sohasida qo‘llanilmagan.

Qo‘shimcha qilib aytish mumkinki, ERIELL Group «Mustakillikning 25 yilligi» konining Bosh pudratchisi hisoblanadi, loyiha buyurtmachisi – Surhan Gas Chemical. ERIELL kompaniyasi Suurxandaryo ekspedisiyasi mutaxassislari tomonidan 2021 va joriy yilda “M-25” da sutkalik burg‘ilash ishlari bo‘yicha qator rekordlar o‘rnatildi.

«M-25»O‘zbekistonning eng yirik gaz koni, shuningdek, mintaqadagi eng murakkab konlardan biri hisoblanadi. ERIELL mazkur konda 2017 yildan ish boshlab, qidiruv va baholash burg‘ilashlarini amalga oshirishni boshlagan.