May 17, 2022

ERIELL: На месторождении «Зеварда» получен промышленный приток газа

ERIELL: На месторождении «Зеварда» получен промышленный приток газа

ERIELL Group на месторождении «Зеварда» (Кашкадарьинская область) успешно завершено строительство скважины №325 с получением промышленного притока газа на 18 мм штуцере дебитом свыше 97 тыс. кубометров в сутки.

Скважина №325 была пробурена в проектные сроки, её глубина составила 2800 метров.

Для получения результата, в числе других работ, на скважине была применена СКО (соляно-кислотная обработка) для увеличения полученного притока газа.

Добавим, что ERIELL выступает Генеральным подрядчиком проекта по освоению месторождения «Зеварда», заказчиком которого является Мубарекское нефтегазодобывающее управление (НГДУ).

Работа по строительству и введению в эксплуатацию новых скважин ведется компанией в рамках реализации совместно с АО «Узбекнефтегаз» «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья» в части «Обустройство нефтегазовой инфраструктуры».

ERIELL: «Zevarda» konida sanoat gaz oqimi olindi

ERIELL Group «Zevarda» konida (Qashqadaryo viloyati) shtuserda 18 mm bo‘lgan bir kecha-kunduzda 97 ming kub metr debitga ega bo‘lgan sanoat gaz oqimi olinadigan №325- qudug‘ining qurilish ishlari yakunlandi.

№325-quduq o‘z muddatida qurib bitirildi, uning chuqurligi 2800 metrni tashkil etadi.

Natija olish uchun boshqa ishlar qatorida gaz oqimi olishni kengaytirish uchun quduqda XKI (xlorid kislota bilan ishlov berish) usulidan foydalanildi.

Shuni qo‘shimcha qilishimiz kerakki, ERIELL buyurtmachi Muborek neft-gaz qazib chiqarish boshqarmasi (NGDU) bo‘lgan «Zevarda» konini o‘zlashtirish loyihasining Bosh pudratchisi sifatida faoliyat yuritadi.

Kompaniya tomonidan «O‘zbekneftgaz» AJ bilan hamkorlikda «Uglevodorod xom-ashyosini qazib olishni ko‘paytirish chora-tadbirlari dasturi»ni amalga oshirish doirasida «Neft va gaz infratuzilmasini jihozlash» qismida yangi quduqlarni qurish va ishga tushirish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda.