September 26, 2023

Подбор молодых кадров в ERIELL Group

Подбор молодых кадров в ERIELL Group

Подбор персонала - ключевой этап управления кадрами, включающий в себя оценку потребностей в тех или иных специалистах, формирование резерва, играющие основную роль в достижении корпоративных целей и стратегическом развитии.

В ERIELL Group большое значение придается оперативности и эффективности процесса отбора персонала. Для этой цели Группа компаний использует электронный ресурс resume.eriell.com (http://resume.eriell.com/).

С целью привлечения молодых специалистов в период с 15 по 20 сентября 2023 года в Региональном производственном объединении города Карши были проведены собеседования с более чем 200 кандидатами, представившими свои резюме на должность помощника бурильщика 3-го разряда. Все они – выпускники высших учебных заведений, также прошедшие обучение в учебном центре Eriell Prof Education. Важно отметить, что экзамены проводились открыто и прозрачно.

Среди всех участников было отобрано 40 кандидатов по таким направлениям, как помощник бурильщика ЭРБС, буровые растворы, наклонно-направленное бурение и крепление скважин.

Благодаря политике Группы компаний молодые специалисты получают уникальную возможность проявить весь свой потенциал в нефтесервисной отрасли.

ERIELL Groupga yosh kadrlarni tanlab olish

Xodimlarni tanlab olish – bu yoki boshqa mutaxassisliklarga bo’lgan talabni baholash, korporativ maqsadlarga erishish va strategik rivojlantirishda asosiy ro’lni o’ynuvchi rezervni shakllantirishni o’z ichiga olgan kadrlarni boshqarishning muhim bosqichidir.

ERIELL Group kompaniyasida xodimlarni tanlab olish jarayonining operativligi va samaradorligiga katta ahamiyat beriladi. Ushbu maqsad uchun Kompaniyalar guruhi resume.eriell.com (http://resume.eriell.com/) elektron resursidan foydalanadi.

Yosh mutaxassislarni jalb etish maqsadida 2023 yilning 15-20 sentabr kunlari Qarshi shahridagi Hududiy ishlab chiqarish birlashmasida 3-toifali burg’ulovchi yordamchisi lavozimiga o’z shaxsiy varaqalarini taqdim etgan 200 dan ortiq nomzodlar bilan suhbat bo’lib o’tdi. Ularning barchasi – Eriell Prof Education o’quv markazida o’qib chiqqan, oliy o’quv yurtlari bitiruvchilaridir. Imtixonlar ochiq va shaffof o’tganini ta’kidlash zarur.

Barcha ishtirokchilar orasidan QEQB burg’ulovchisi yordamchisi, burg’ulash eritmalari, qiya-yo’naltirilgan burg’ulash va quduqlarni mustahkamlash kabi yo’nalishlar bo’yicha 40 nafar nomzod tanlab olindi.

Kompaniyalar guruhining siyosati tufayli yosh mutaxassislar o’zlarining salohiyatini neft servis sohasida to’liq ko’rsata olish imkoniyatiga ega bo’lmoqda.