September 20, 2023

На БПО «Бешкент» - новая лаборатория

На БПО «Бешкент» - новая лаборатория

Открытие новой стационарной лаборатории по тампонажным растворам на БПО «Бешкент» компании ERIELL Oilfield Services Middle East DMCC - новая эра качественного анализа.

Основой результативного исследования является современное оборудование. Новая стационарная лаборатория на БПО «Бешкент» оснащена по последнему слову техники, которая позволяет проводить точный и качественный анализ тампонажных растворов.

Локомотивом любой успешной организации является ее персонал. В новой лаборатории трудятся опытные инженеры, которые более 15 лет работают с тампонажными растворами. Их знания и опыт позволяют профессионально выполнять каждое исследование.

Открытие стационарной лаборатории на БПО «Бешкент» позволит улучшить качество крепления и предупредить возможные аварии на объектах ERIELL Group.
Исследования, проводимые высококлассными специалистами на новейшем оборудовании в строгом соответствии со стандартами API (American Petroleum Institute), позволят лаборатории стать надежным партнером для любых проектов нефтегазовой сферы.

Служба крепления скважин и лаборатория тампонажных растворов выражают огромную благодарность руководству ERIELL Group за содействие в открытии современной лаборатории. Благодаря их поддержке проект стал реальностью и будет приносить большую пользу как Группе компаний, так и всей нефтегазовой отрасли Узбекистана.

“Beshkent” ICHTBda- yangi laboratoriya

ERIELL Oilfield Services Middle East DMCC kompaniyasining “Beshkent” Ichtbda tamponaj qorishmalar bo’yicha yangi statsionar laboratoriyaning ochilishi – sifat tahlilining yangi davri hisoblanadi.

Zamonaviy asbob-uskunalar samarali tadqiqotning asosi sanaladi. “Beshkent” Ichtbdagi yangi statsionar laboratoriya tamponaj qorishmalarining aniq va sifatli tahlilini o’tkazishga imkon beruvchi eng so’nggi turdagi texnika bilan jihozlangan.

Har qanday muvaffaqiyatli tashkilotning lokomotivi bu uning xodimlaridir. Yangi laboratoriyada 15 yildan ortiq vaqtdan beri tamponaj qorishmalari bilan ishlayotgan tajribali muhandislar mehnat qiladi. Ularning bilimi va tajribasi har bir tadqiqotni professional tarzda bajarish imkonini beradi.

“Beshkent” Ichtbda statsionar laboratoriyaning ochilishi ERIELL Group ob’yektlarida mustahkamlash sifatini yaxshilash va bo’lishi mumkin bo’lgan avariyalarning oldini olishga imkon beradi.

Yuqori malakali mutaxassislar tomonidan API (American Petroleum Institute) standartlariga qat’iy mos ravishda eng so’nggi uskunada o’tkaziladigan tadqiqotlar laboratoriyaga har qanday neft-gaz sohasi uchun ishonchli hamkori bo’lish imkonini beradi.

Quduqlarni mustahkamlash xizmati va tamponaj qorishmalar laboratoriyasi zamonaviy laboratoriyani ochilishida ko’maklashgani uchun ERIELL Group rahbariyatiga minnatdorchilik izhor qiladi. Ularning qo’llab-quvvatlashi tufayli loyiha haqiqatga aylandi va u nafaqat Kompaniyalar guruhi, balki O’zbekistonning butun neft va gaz sanoatiga ham katta foyda keltiradi deb umid qilamiz.