December 20, 2023

PRO безопасность: общее понятие о пожарной безопасности

#PROбезопасность: общее понятие о пожарной безопасности

В продолжение рубрики #PROбезопасность рассказываем о Пожарной безопасности. Она играет немаловажную роль в повседневной жизни, и соблюдать ее должен каждый как на рабочем месте, так и в быту. Несоблюдение требований норм пожарной безопасности может привести к негативным последствиям, связанным с порчей имущества и нанесением вреда здоровью человека.

В ERIELL Group аббревиатура «Пожарная безопасность» указывается как «ППБ» (противопожарная безопасность).

Согласно указываемым в технической литературе и аттестационных вопросах пояснениям «Пожарная безопасность» правильно характеризуется именно так:

Пожарная безопасность  — это состояние защищенности людей, имущества юридических и физических лиц, а также окружающей природной среды от пожаров.

Специальный уполномоченный Государственный орган в области пожарной безопасности – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Единый порядок в направлении пожарной безопасности в Республике Узбекистан устанавливает Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-226 от 30 сентября 2009 года.

Одно из наиболее важных требований в обеспечении пожарной безопасности – наличие практических и теоретических знаний персонала на случай возникновения экстренной ситуации, в связи с чем необходимо регулярно интересоваться наличием средств пожаротушения, систем обнаружения и аварийными выходами. Первое необходимое действие, которое должен совершить персонал на случай возникновения пожара – это «вызвать пожарную охрану, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара».

Здание/объект должно быть укомплектовано первичными средствами пожаротушения в исправном состоянии и быть обозначены знаками, определяющими их расположение. Персоналу необходимо объяснить действия по использованию первичных средств пожаротушения, методы эвакуации и оказания медицинской доврачебной помощи в экстренных случаях.

#PROxavfsizlik: yong'in xavfsizligi haqida umumiy tushuncha

#PROxavfsizlik ruknimizning davomida yong’in xavfsizligi haqida so’zlab beramiz. U kundalik hayotda muhim ro’l o’ynaydi va har bir kishi unga ish joyida ham, kundalik turmushda ham rioya qilishi kerak. Yong’in xavfsizligi me’yorlari talablariga amal qilmaslik mulkning ishdan chiqishi va inson salomatligiga zarar yetkazish bilan bog’liq salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

ERIELL Groupda “Yong’in xavfsizligi” qisqartmasi “YQX”(yong’inga qarshi xavfsizlik) ko’rinishida ko’rsatilgan.

Texnik adabiyotlar va attestatsiya savollarida ko’rsatilgan izohlarga asosan, “Yong’in xvfsizligi”ga berilgan to'g'ri tavsif aynan shunday:

Yong’in xavfsizligi  — bu insonlar, yuridik va jismoniy shaxslarning mulki, shuningdek, atrof-muhitning yong’inlardan himoyalanganlik holatidir.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi-Yong’in xavfsizligi sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi hisoblanadi.

O’zbekiston Respublikasida yong’in xavfsizligi yo’nalishidagi yagona tartib O’zbekiston Respublikasining 2009 yil 30 sentabrdagi O’RQ-226 son qonuni bilan o’rnatiladi.

Yong’in xavfsizligini ta’minlashda eng muhim talablardan biri-bu favqulodda vaziyatlar yuz bergan holatda xodimda amaliy va nazariy bilimlarning mavjudligidir. Shuning uchun yong’in o’chirish vositalari, aniqlash tizimlari borligi va chiqish yo’llari haqida muntazam qiziqib turish zarur. Yong’in yuz bergan holatda xodim amalga oshirishi kerak bo’lgan birinchi zarur harakat-bu o’t o’chiruvchilarga qo’ng’iroq qilish, odamlarni evakuatsiya qilish va yong’inni o’chirish bo’yicha qo’lidan keladigan choralarni ko’rish.

Bino/obyekt soz holatdagi birlamchi yong’in o’chirish vositalari bilan jihozlangan va ularning joylashuvini ko’rsatadigan belgilar bilan belgilanishi kerak. Xodimlarga birlamchi yong’in o’chirish vositalaridan foydalanish, evakuatsiya usullari va shoshilinch holatlarda shifokor kelguncha tibbiy yordam ko’rsatish bo’yicha harakatlarni tushuntirish zarur.