February 22

ERIELL Group приняла участие в Ярмарке вакансий

ERIELL Group приняла участие в Ярмарке вакансий

По приглашению Университета геологических наук ERIELL Group приняла участие в Ярмарке вакансий, организованной на высоком уровне и привлекшей внимание крупнейших представителей нефтегазовой, строительной, химической и других отраслей промышленности.

Университет геологических наук готовится к первому выпуску 206 студентов, обучающихся по таким направлениям, как геология нефти и газа, гидрогеология, поиск и разведка полезных ископаемых, геофизические методы исследования, а также техника и технология геологоразведки и экономика.

На ярмарке Группу компаний представляли главный геолог Каримов Б. И., ведущий геолог Кудряшева М. А., инженер-технолог Кодиров М. М., которые провели открытые беседы со студентами, осветив аспекты работы компании и перспективы нефтегазового дела в Республике Узбекистан.

Учащихся также оценили на предмет их знаний, а самым активным были предложены собеседования в ERIELL Group после окончания обучения и получения дипломов.

ERIELL Group bo’sh ish o’rinlari yarmarkasida ishtirok etdi

Geologiya fanlari universiteti taklifiga binoan ERIELL Group yuqori darajada tashkil etilgan va neft-gaz, qurilish, kimyo va boshqa sanoat tarmoqlari yirik vakillarining e’tiborini jalb etgan bo’sh ish ‘rinlari yarmarkasida ishtirok etdi.

Geologiya fanlari universiteti neft va gaz geologiyasi, gidrogeologiya, foydali qazilmalarni izlash va qidirish, geofizik tadqiqot usullari, shuningdek, geologik qidiruv va iqtisodiyot texnikasi va texnologiyasi kabi yo’nalishlarda tahsil olayotgan 206 nafar talabalarning ilk bitiruviga tayyorgarlik ko’rmoqda.

Yarmarkada Kompaniyalar guruhi nomidan Bosh geolog Karimov B.N, yetakchi geolog Kudryasheva M.A, muhandis-texnolog Qodirov M.M ishtirok etdi. Ular talabalar bilan ochiq suhbatlar o’tkazib, kompaniya faoliyatining asosiy jihatlari va O’zbekiston Respublikasida neft-gaz ishining istiqbollari haqida haqida so’zlab berdilar.

O’quvchilarni, shuningdek, fan bo’yicha bilimlari baholandi. Eng faol bitiruvchilarga o’qishni tugatib, diplom olganidan so’ng ERIELL Groupda suhbatdan o’tish taklif qilindi.