September 19, 2023

PROERIELL: Тампонажные растворы

PROERIELL: тампонажные растворы

Для укрепления буровых скважин применяются тампонажные растворы. Это комбинации спецматериалов или составов, используемых для ликвидации возможных осложнений при бурении.

При креплении скважин применяются металлические трубы. Их, свинчивая в колонну, спускают в пробуренную скважину на определенную глубину. Эти трубы и колонна называются обсадными. Для разобщения пластов в обсадную колонну закачивают цементный раствор, который вытесняет находящийся в ней буровой раствор, и продавливают в затрубное пространство на расчетную высоту. Цементные тампонажные растворы с течением времени затвердевают с образованием прочного водостойкого камня, укрепляя буровую скважину.

При строительстве скважин очень важно правильно подобрать буровой и тампонажный растворы. Неправильно выбранные составы могут привести к аварии, грозящей ликвидацией скважины. Кроме того, они должны быть экологичными, универсальными, легкими в процессе отделения и переработки.

ERIELL Group использует двухнасосный цементировочный агрегат на полуприцепе GJT95-27II Jereh, который комплектуется смесительной установкой, воздушным компрессором и приемным бункером.
Установка оборудована автоматической системой смешивания цемента с водой и системой пневматической смазки центробежных насосов. Все рабочие параметры контролируются и регистрируются. Управление осуществляется с пульта на палубе установки. На цементировочном агрегате установлена система контроля и регистрации всех рабочих параметров с возможностью регистрации и сохранения данных.

Эти установки применяются при строительстве скважин на всех объектах ERIELL Group.

PROERIELL: tamponaj qorishmalari

Burg’ulash quduqlarini mahkamlashda tamponaj qorishmalari qo’llaniladi. Bu burg’ulash paytida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun ishlatiladigan maxsus materiallar yoki birikmalar kombinatsiyasidir.

Quduqlarni mahkamlashda metal quvurlar qo’llaniladi. Ularni ustunga biriktirgan holda ma’lum chuqurlikdagi burg’ulangan quduqqa tushiriladi. Bu quvurlar va ustunlar mustahkamlovchi deb ataladi. Qatlamni ajratish uchun mustahkamlovchi ustunga sement qorishmasi nasos bilan kiritiladi, uning ichidagi burg’ulash eritmasi siqib chiqariladi va quvurning tashqi bo’shlig’ini hisob balandligi tomon bosib itariladi.

Sement tamponaj qorishmalari vaqt o’tishi bilan mustahkam, suvga chidamli tosh hosil qilish bilan qotadi va burg’ulash qudug’ini mustahkam qiladi. Quduq qurilishida burg’ulash va tamponaj qorishmalarini tog’ri tanlash juda muhim. Noto’g’ri tanlangan birikma quduqning yopilishi bilan tahdid soluvchi avariyalarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ular ajratish va qayta ishlash jarayonida ekologik jihatdan qulay, universal va yengil bo’lishi kerak.

ERIELL Group yarim tirkamasida aralashtirish moslamasi, havo kompressori va qabul qiluvchi bunker bilan jihozlangan GJT95-27II Jereh ikki nasosli sementlash agregatidan foydalanadi. Qurilma sementni suv bilan avtomatik ravishda aralashtiradigan tizim va markazdan qochirma nasoslarning pnevmatik moylash tizimi bilan ta’minlangan.
Barcha ish parametrlari nazorat qilinadi va ro’yxatga olinadi. Boshqarish qurilma palubasidagi pultdan amalga oshiriladi. Sementlash agregatida ma’lumotlarni qayd etish va saqlash imkoniyatiga ega bo’lgan barcha ish parametrlarini kuzatish va qayd etish tizimi o’rnatilgan. Bu qurilmalar
ERIELL Groupning barcha obyektlarida quduqlarni qurishda qo’llaniladi.