December 2, 2023

Деятельность механического цеха Устюртской экспедиции

Деятельность механического цеха Устюртской экспедиции

Для качественной и успешной деятельности буровых бригад необходимо, чтобы каждая деталь стояла на своем месте, приводя в движение следующую, и так – весь механизм. От этого зависит, как будет работать все оборудование в целом.

В обеспечении буровых участков необходимым технологическим оборудованием немаловажную роль играет механический цех Устюртской экспедиции ERIELL Group. В цехе специалисты своего дела используют режущие инструменты для изготовления деталей, проводят работы по их нарезке-разрезке, токарной, фрезерной, шлифовальной обработке на универсальных станках, мастерски справляясь с поставленными задачами.

На сегодняшний день в Устюртском регионе по ряду проектов, в частности, Saneg, Uz-Kor Gas Chemical и NGS насчитывается порядка 21 действующей буровой установки типа ZJ-70, ZJ-40, ZJ-30, MR-I-ER 225, MR-I-R 225. Они задействованы на месторождениях и площадях «Куйи Шаркий Бердах», «Куйи Сургиль», «Западный Куйи Сургиль», «Западный Арал», «Акбулак», «Юксалиш».

По сравнению с прошлым годом объем работ в регионе увеличился более чем в два раза, и сотрудники механического цеха успешно справляются с выполнением поставленных целей.

Работа здесь налажена таким образом, чтобы существенно повышать ее качество, а также своевременно выполнять поставленные задачи по новым проектам не только Устюртской экспедиции, но и других буровых объектов, расположенных на территории региона.

Ustyurt ekspeditsiyasi mexanik sexining faoliyati

Burg’ulash brigadalarining sifatli va muvaffaqiyatli faoliyati uchun har bir qism o’z o’rnida turishi, keyingisiga ta’sir qilgan holda-butun mexanizmni harakatga keltirishi zarur. Barcha asbob-uskunalarning qanday ishlashi aynan shunga bog’liqdir.

Burg’ulash uchastkalarini zarur texnologik asbob-uskunalar bilan ta’minlashda ERIELL Group Ustyurt ekspeditsiyasining mexanik sexi muhim rol o’ynaydi. Sexda o’z ishining ustalari qismlarni yasash uchun kesadigan asboblardan foydalanadi, universal dastgohlarda qismlarni kesish-qirqish, tokar, frezali, silliqlab ishlov berish bo’yicha ishlarni bajaradi. Mexanik sex mutaxassislari oldilarida turgan vazifalarni mohirlik bilan uddalashmoqda.

Bugungi kunda Ustyurt hududida bir qator loyihalar, jumladan,”Saneg”, “Uz-Kor Gas Chemical” va “NGS” kompaniyalarida ZJ-70, ZJ-40, ZJ-30, MR-I-ER 225, MR-I-R 225 turdagi jami 21 ta burg’ulash qurilmasini tashkil etadi. Ular “Quyi Sharqiy Berdaq”, “Quyi Surg’il”, “G’arbiy Quyi Surg’il”, “Oqbuloq” , “Yuksalish” konlarida va maydonlarida ishga solingan.

O’tgan yil bilan solishtirganda, hududda ish hajmi ikki baravarga ko’paygan va mexanik sex xodimlari qo’yilgan maqsadlarga muvaffaqiyatli erishish uchun bor kuch-g’ayratini sarflamoqda.

Bu yerda ishlar shunday yo’lga qoyilganki, nafaqat Ustyurt ekspeditsiyasi, balki hudud maydonida joylashgan boshqa burg’ulash ob’yektlarining ham yangi loyihalar bo’yicha yuklatilgan vazifalarni o’z vaqtida bajarilishi, ularning ish sifatini jiddiy ravishda oshirish uchun qaratilgan.