November 4, 2022

Месторождение «Тумарис»: природный газ и царица Массагетов

Месторождение «Тумарис»: природный газ и царица Массагетов

Узбекистан – колоритная восточная страна, расположенная в самом сердце Средней Азии, отличающаяся богатейшей историей и культурой. Одной из ярчайших легендарных героинь среднеазиатских земель признана Тумарис – представительница кочевого племени Массагетов.

Как описывает Геродот в своем труде «История I», Тумарис одержала победу над персидским царём Киром II Великим, после его попытки завладеть царством массагетов. Финальная битва развернулась за рекой Окс (античное название реки Амударьи), в степи. Царь персов в этой битве был убит, а Тумарис прославилась далеко за пределы земель Массагетов.

Степи и пустыни Узбекистана хранят в себе не только легенды, но и природные богатства. Значительное место среди них занимают месторождения природного газа, в числе которых газоконденсатное месторождение «Тумарис», названное в честь царицы массагетов.

Месторождение расположено в Ромитанском районе Бухарской области в непосредственной близости с государственной границей между Узбекистаном и Туркменистаном.

Оно было открыто в 2017году в рамках геологоразведочных работ, проводимых в соответствии с постановлением Президента Узбекистана «Об утверждении Государственной программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы по АО «Узбекнефтегаз» на период 2017-2021 годы».

Первый газ на месторождении получен в процессе испытания уже первой поисковой скважины из верхнеюрских отложений в интервале глубин 2028-2020 метров. Площадь структуры месторождения составляет 13 м².

ERIELL Group является Генеральным подрядчиком по освоению месторождения «Тумарис» Газлийского нефтегазодобывающего управления АО «Узбекнефтегаз».

«To‘maris» koni: Tabiiy gaz va Massagetlar malikasi

O‘zbekiston– O‘rta Osiyoning qoq markazida joylashgan, o‘zining boy tarixi va madaniyati bilan ajralib turadigan, jozibali sharq davlatidir. Massagetlar ko‘chmanchi qabilasining vakili To‘maris- O‘rta Osiyo yerlarining yorqin afsonaviy qahramonlaridan biri sifatida e'tirof etilgan.

Gerodot o‘zining «Tarix I» asarida ta'riflaganidek, To‘maris massagetlar saltanatini egallashga bo‘lgan urinishlaridan so‘ng Fors shohi Buyuk Kir II ustidan g‘alaba qozonadi. So‘nggi jang Oks daryosi (Amudaryo daryosining antik nomi) dashtlarida avj oladi. Fors shohi bu jangda o‘ldiriladi, To‘maris Masssagetlar yerlaridan ancha uzoqda shuhrat qozondi.

O‘zbekiston dashtlari va cho‘llari nafaqat o‘zida afsonalarni, balgi tabiiy boyliklarni ham saqlaydi. Ular orasida tabbiy gaz konlari, jumladan, massagetlar malikasi sharafiga nomlangan “To‘maris” gaz kondensati koni muhim o‘rin tutadi. Kon Buxoro viloyatining Romitan tumanida, O‘zbekiston va Turkmaniston orasidagi davlat chegarasining bevosita yaqinida joylashgan.

U 2017 yilda O‘zbekiston Prezidentining “2017-2021 yillar davrida «O‘zbekneftgaz» AJ bo‘yicha mineral'-hom-ashyo bazasini rivojlantirish va qayta to‘ldirish davlat dasturini tasdiqlash to‘g‘risida” gi qaroriga muvofiq olib borilgan geologik-qidiruv ishlari doirasida ochildi.

Kondagi ilk gaz 2028-2020 metr chuqurlik intervalida yuqori yura qatlamlaridagi birinchi qidiruv qudug‘ining sinov jarayonida olingan edi. Kon tarkibiy maydoni 13 m² tashkil etadi.

ERIELL Group «O‘zbekneftgaz» AJ Gazli neft qazib olish boshqarmasining «To‘maris» konini o‘zlashtirishda Bosh pudratchi hisoblanadi.