September 28, 2022

Совещание по итогам 8 месяцев

Совещание по итогам 8 месяцев

На объектах заказчика Sanoat Energetika Guruhi (SEG) с начала 2022 года ERIELL Group задействованы до 28 подъемных установок (ПУ), в том числе 23 ПУ используются в текущем и капитальном ремонте скважин, остальные – освоении и испытании скважин.

Такие данные приведены в ходе отчетного совещания по итогам работы на объектах SEG бригад Управления капитального ремонта скважин (УКРС) ERIELL за 8 месяцев т. г.

Со стороны Заказчика в совещании приняли участие главный инженер С. Рябов, начальник отдела ТиКРС А. Худаяров и менеджер по развитию И. Галеев. ERIELL Group представляли главный инженер УКРС В. Кирпишов, Технический руководитель проекта С. Усманов, ведущий специалист проекта Р. Акажанов.

В совещании отмечено:

📌Все задействованные на объектах SEG подъемные установки находятся в рабочем состоянии и бесперебойно выполняют поставленную задачу.

📌Для эффективной эксплуатации и строительства скважин проводится модернизация ПУ.

📌За отчетный период проведено 7 100 проверок 1-го, 2-го и 3-го уровней производственного контроля с соответствующими предписаниями, что является профилактикой возможных инцидентов и предупреждением нарушений в области ОТ, ПБ и ООС.

📌В результате за 8 месяцев на объектах SEG не допущено ни одного несчастного случая и инцидента.

Представителями Заказчика был отмечен высокий уровень результативности работ, проводимых Управлением КРС ERIELL Group.

Проект: «Капитальный ремонт основных фондов на месторождениях SEG»

Заказчик: ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (SEG)

8 oy yakunlari bo‘yicha yig‘ilish

Buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhi (SEG) ob'ektlarida joriy yil boshidan buyon ERIELL Group tomonidan 28 tagacha ko‘tarish qurilmalari (KQ) ishga jalb qilingan, jumladan, 23 ta KQ quduqlarni joriy va kapital ta'mirlashda, qolganlari quduqlarni o‘zlashtirish va sinashda foydalanilmoqda.

Bunday ma'lumotlar ERIELLning Quduqlarni kapital ta'mirlash boshqarmasi (QKTB) brigadalari tomonidan SEG ob'ektlarida joryi yilning 8 oyi mobaynida amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha o‘tkazilgan hisobot yig‘ilishida keltirib o‘tildi.

Buyurtmachi tomonidan yig‘ilishda bosh muhandis S. Ryabov, TvaQKT bo‘limi boshlig‘i A. Xudoyorov va rivojlanish bo‘yicha menejer I. Galeevlar ishtirok etdi. ERIELL Groupni QKRTB bosh muhandisi V. Kirpishov, loyihaning texnik rahbari S. Usmanov, loyihaning yetakchi mutaxassisi R. Akajanovlar taqdim etdi.

Yig‘ilishda quyidagilar qayd etildi:
📌SEG ob'ektlarida ishga jalb qilingan barcha ko‘tarish qurilmalari soz holatda va qo‘yilgan vazifani uzluksiz bajarmoqda.

📌Quduqlarni samarali ekspluatasiya qilish va qurish uchun ITQ modernizasiyasi amalga oshirilmoqda.

📌Hisobot davrida tegishli ko‘rsatmalar bilan birga OT, YoX va OOS sohasida ro‘y berishi mumkin bo‘lgan holatlar profilaktikasi va qoidabuzarliklarning oldini olish maqsadida ishlab chiqarish nazoratining 1-, 2- va 3 darajali 7 100 ta tekshiruvi o‘tkazilgan.

📌Natijada o‘tgan 8 oy mobaynida SEG ob'ektlarida birorta ham baxtsiz hodisa va holat yuz berishiga yo‘l qo‘yilmagan.

Buyurtmachi vakillari tomonidan ERIELL Group QKT boshqarmasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligining yuksak darajasi qayd etildi.

Loyiha: «SEG konlaridagi asosiy fondlarni kapital ta'mirlash»
Buyurtmachi: Sanoat Energetika Guruhi (SEG) MChJ XK