November 15, 2022

«Технический предел» показывает конкретные результаты

«Технический предел» показывает конкретные результаты
Внедрение метода «Технического предела» специалистами ERIELL Group предоставило возможность в рекордные сроки пробурить скважину №15 на месторождении «Марказий Аввал».

Успех достигнут благодаря совместным усилиям многих подразделений и специалистов Группы компаний. В их числе члены руководства и главные специалисты Ферганской экспедиции, её буровая бригада №47 (буровые мастера Б. Жумаев и А. Косимов), РПО г. Карши и Департамента Научно-Технического развития и повышения эффективности бизнес-процессов.

Опережение сроков бурения по сравнению с лучшим показателем композитной скважины составило более 8 суток, а с показателем среднего срока строительства скважин на данном месторождении - на более 15 суток.

Достижение такого результата стало возможным благодаря грамотному планированию всего процесса бурения главными специалистами и кропотливой работы над прогнозированием ежедневных операций на скважине буровой вахтой.

Также немаловажную роль сыграл опыт применения «доски визуализации», по которой буровые мастера ежедневно оповещали бригады о планах на день.

В результате в разряд эксплуатационных вошла ещё одна скважина.

Останавливаться на достигнутом результате сформировавшаяся команда не собирается. «Технический предел» будет применяться и дальше.

«Texnik chegara» aniq natijalarni ko‘rsatmoqda

ERIELL Group mutaxassislari tomonidan «Texnik chegara» usuli joriy etilishi «Markaziy Avval» konidagi 15-sonli qudug‘ni rekord darajadagi muddatlarda burg‘ulash imkoniyatini taqdim etdi.

Kompaniya guruhlarining ko‘plab bo‘limlari va mutaxassislarining birgalikdagi sa'y-harakatlari tufayli muvaffaqiyatga erishildi. Farg‘ona ekspedisiyasi, uning 47-sonli burg‘ulash brigadasi (burg‘ulash ustalari B.Jumaev va A.Qosimov), Qarshi shahridagi HIB va Ilmiy-texnik taraqqiyot va biznes-jarayonlar samaradorligini oshirish departamentining rahbariyat a'zolari va bosh mutaxassislari shular jumlasidandir.

Kompozit quduqni eng yaxshi ko‘rsatkich bilan solishtirganda burg‘ulash muddatidan ilgarilab ketish 8 kundan ortiqni, mazkur konda quduq qurilishining o‘rtacha muddat ko‘rsatkichidan esa 15 kundan ortiqni tashkil etdi.
Bosh mutaxassislar tomonidan butun burg‘ulash jarayonini to‘g‘ri rejalashtirish va burg‘ulash vaxtasida kundalik amaliyotlarni bashorat qilish bo‘yicha mashaqqatli mehnat natijasida bunday natijaga erishish mumkin bo‘ldi.

Shuningdek, burg‘ulash ustalari brigadalarning kunlik rejalari haqida axborot beradigan “ko‘rib borish tahtasi”ni qo‘llash tajribasi ham muhim rol o‘ynadi.

Natijada yana bir quduq foydalanish tarkibiga kirdi.

Shakllangan jamoa erishilgan natija bilan to‘htab qolmoqchi emas. “Texnik chegara” bundan keyin ham qo‘llanishda davom etadi.