January 16, 2023

Месторождение «Куйи Сургиль»: ценный источник газа Устюртского региона

Месторождение «Куйи Сургиль»: ценный источник газа Устюртского региона

Республика Каракалпакстан богата природными ресурсами, включая флору и фауну, углеводородные ресурсы, гидроресурсы, а также минералы и различные полезные ископаемые. На территории Каракалпакстана разведаны перспективные месторождения нефти и газа. Одним из таких месторождений является газоконденсатное месторождение «Куйи Сургиль», открытое в 2018 году.

Оно расположено на территории Муйнакского района Республики Каракалпакстан в Бердахском вале Устюртского региона и было введено в разработку в ноябре 2018 года двумя разведочными скважинами.

Бурение на месторождении «Куйи Сургиль» ведется в рамках реализации «Программы увеличения добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы». Как сообщается в статье В. Шевцова «Направления ускорения освоения месторождения Куйи Сургиль», первооткрывательницей «Куйи Сургиль» стала поисковая скважина №1, в которой «при опробовании интервала перфорации 3600–3571 м получен промышленный приток газа дебитом 316,0 тыс. м3/сутки продуктивного горизонта терригенных отложений нижней юры». Разведочные работы на месторождении продолжаются и по настоящее время.

ERIELL Group в качестве Генерального подрядчика ведёт работы на месторождении «Куйи Сургиль» в ходе реализации «Программы по увеличению добычи углеводородного сырья» . Только в 2022 году специалисты ERIELL Group совместно с АО «Узбекнефтегаз» завершили в ходе этого проекта строительство 30 скважин.

Quyi Surg‘il” koni: Ustyurt hududining qimmatli gaz manbai

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tabiiy resurslarga, jumladan, flora va fauna, uglevodorod resurslar, gidroresurslar, shuningdek, minerallar va xilma-xil foydali qazilmalarga boy.

Qoraqalpog‘iston hududida istiqbolli neft' va gaz konlari qidirib topilgan. Ana shunday konlardan biri 2018 yilda ochilgan “Quyi Surg‘il” gaz kondensat konidir.

U Qoraqalpog‘iston Respublikasining Mo‘ynoq tumani hududida Ustyurt tekisligidagi Berdaq valida  joylashgan va 2018 yilda ikkita qidiruv quduqlari bilan qazish ishlari boshlangan.

“Quyi Surg‘il” konidagi burg‘ulash ishlari 2017-2021 yillarda uglevodorod hom-ashyosini qazib olishni oshirish dasturi doirasida olib borildi. V.Shevsovaning “”Quyi Surg‘il” konini o‘zlashtirishni jadallashtirish yo‘nalishlari” maqolasida keltirilganidek,   1-sonli qidiruv qudug‘i “Quyi Surg‘il” konining birinchi ochilgan qudug‘i hisoblanib, unda 3600-3571 metr oraliqlarida perforator yordamida teshish bilan quyi yura qatlamlarining mahsuldor maydonlarini sinash  natijasida sutkalik debiti 316,0 ming m3 sanoat gaz oqimi olingan. Kondagi qidiruv ishlari hozirgi kunda ham davom ettirilmoqda.

“Quyi Surg‘il” konida ERIELL Group tomonidan neft'-gaz ob'ektlarini qurish qismida “uglevodorod hom-ashyosini qazib olishni oshirish dasturi”da Bosh pudratchi sifatida muntazam ravishda ishlar  amalga oshiriladi.   2022 yilda ERIELL Group mutaxassislari “O‘zbekneft'gaz” AJ bilan hamkorlikda 30 ta quduq qurilishini yakunladi.