February 18, 2022

Продолжаются работы по увеличению добычи углеводородного сырья

Продолжаются работы по увеличению добычи углеводородного сырья

ERIELL Group продолжает работы в рамках реализации совместно с АО «Узбекнефтегаз» «Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017–2022 годы».

В частности, в Устюртском регионе ведётся бурение двух скважин с проектной глубиной более 4000м. В скором времени ожидается завершение строительства одной из них — скважины №63 месторождения «Шаркий Бердах», забой которой составляет — 4300 м.

Одновременно на месторождении «Шаркий Бердах» ведутся работы по бурению 3 наклонно-направленных скважин, одна из которых — №72НН. На сегодняшний день скважина пробурена до проектной глубины, ведутся подготовительные работы по спуску 139,7мм обсадной колонны.

В рамках программы продолжаются дополнительные работы для увеличения притока газа на малодебитных скважинах — для этого привлечены 2 подъёмные установки (АПР-80 и АК-60). Кроме того, планируется проведение ГРП (гидравлический разрыв пласта) с целью получения промышленного притока по скважине №27 месторождения Арслан. Такой метод интенсификации притока показал положительный результат на нескольких похожих скважинах.

По состоянию на сегодняшний день, в общей сложности введены в эксплуатацию 152 из общего количества 185 скважин (вертикальных и наклонно-направленных). Строительство и обустройство скважин ведётся в четырёх регионах: Каршинском Бухарском, Газлийском и Устюртском. На проекте задействовано 17 единиц тяжёлых буровых установок, начиная от «Уралмаш 3Д» и заканчивая ZJ-70.

Uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni oshirish bo‘yicha ishlar davom ettirilmoqda

ERIELL Group «O‘zbekneft'gaz» AJ bilan hamkorlikda «2017-2021 yillarda uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi» ijrosi doirasidagi ishlarni davom ettirmoqda.

Xususan, Ustyurt mintaqasida loyiha chuqurligi 4000 metrdan ortiq bo‘lgan ikkita quduqni burg‘ulash amalga oshirilmoqda. Tez orada ulardan biri — zaboyi 4300 metrni tashkil qilgan «Sharqiy Berdaq» konining №63-sonli qudug‘i qurilishi yakunlanishi kutilmoqda.

Bir vaqtning o‘zida «Sharqiy Berdaq» konida 3 ta qiya yo‘naltirilgan quduqni burg‘ulash ishlari olib borilmoqda. №72NN - ulardan biri. Hozirgi kunda quduq loyiha chuqurligigacha burg‘ulangan, 139,7 mm lik mustahkamlovchi ustunni ishga tushirishga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda.

Dastur doirasida debiti past quduqlarda gaz oqimini oshirish uchun qo‘shimcha ishlar davom ettirilmoqda — buning uchun 2 ta ko‘tarish qurilmasi (APR-80 va AK-60) jalb qilingan. Bundan tashqari, Arslon konining №27-sonli qudug‘i bo‘yicha sanoat oqimini olish maqsadida QGYo (qatlamni gidravlik usulda yorish)ni amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Oqimni intensifikasiya qilishning bunday usuli bir nechta o‘xshash quduqlarda ijobiy natija berdi.

Hozirgi kun holatiga ko‘ra, umumiy hisobda 185 ta (vertikal va qiya yo‘naltirilgan) quduqdan 152 tasi ishga tushirilgan. Quduqlarni qurish va obodonlashtirish to‘rtta hudud - Qarshi, Buxoro, Gazli va Ustyurtda olib borilmoqda. Loyihaga «Uralmash 3D» dan tortib ZJ-70 gacha 17 ta og‘ir burg‘ulash uskunasi jalb qilingan.