July 20, 2022

ERIELL: Освоение сложных месторождений требует современных технологий

ERIELL: Освоение сложных месторождений требует современных технологий

Служба испытания и освоения скважин ERIELL Group более года занимается поинтервальными испытаниями продуктивных горизонтов месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» .

Такой подход даёт возможность изучить потенциал отдельных скважин и создать эффективную систему разработки этого месторождения.

Одними из особенностей «М-25» являются высокие показатели пластового давления, температуры и содержания кислых газов.

Соответственно для определения дебита газа и пластовых термобарических условий необходимо пригодное для работы в такой среде коррозионностойкое оборудование.

Служба испытания и освоения скважин (ИОС) ERIELL оснащена двумя полноценными комплексами наземного оборудования для проведения таких испытаний.

Как сообщил специалист Службы ИОС Искандар Чанышев, эти комплексы включают в себя: 3-х фазный горизонтальный замерный сепаратор, устьевое оборудование для проведения испытаний, а также комплект цифровой регистрирующей аппаратуры и программное обеспечение (ПО), позволяющее производить запись индикаторных диаграмм и кривой восстановления давления (КВД) в режиме реального времени.

«Это позволяет принимать оперативные решения о внесении корректив в план испытания в непростых условиях. Стоит отдельно отметить, что такие необходимые данные как давление, температура, дебит газа, расход жидкости измеряются цифровыми КИП и передаются беспроводным путем на пульт оператора без каких-либо задержек, что позволяет мгновенно получать данные из исследуемой скважины», - отмечает специалист.

Передовые технологии и высокий профессионализм сотрудников ERIELL дают возможность успешно проводить детальные испытания продуктивных интервалов на одном из сложнейших месторождений Узбекистана, соблюдая при этом высокие стандарты как в области качества, так и безопасности проводимых работ.

ERIELL: Murakkab konlarni o'zlashtirishda zamonaviy texnologiyalar talab etiladi

ERIELL Group kompaniyasining quduqlarni sinash va o'zlashtirish xizmati bir yildan ortiq vaqt davomida "Mustaqillikning 25 yilligi" konining mahsuldor gorizontlarini interval sinovlaridan o'tkazish bilan shug'ullanmoqda.

Bunday yondashuv alohida quduqlarning imkoniyatlarini o‘rganish va ushbu konni o‘zlashtirishning samarali tizimini yaratish imkonini beradi.

"M-25" ning o'ziga xos xususiyatlaridan biri - bu qatlam bosimi, harorat va kislota gazi darajasi yuqori ekanligi.

Shu sababli, gaz debiti va qatlamning termobarik sharoitlarini aniqlash uchun qiyin sharoitlarda ishlashga mos keladigan korroziyaga chidamli uskunalar talab qilinadi.

ERIELL quduqlarni sinovdan o'tkazish va o'zlashtirish xizmati bunday sinovlar uchun ikkita yer usti komplekslari bilan jihozlangan.

Quduqlarni sinovdan o'tkazish va o'zlashtirish xizmati mutaxassisi Iskandar Chanishevning soʻzlariga koʻra, ushbu komplekslar quyidagilarni o'z ichiga oladi: 3 fazali gorizontal oʻlchash separatori, sinov uchun mo'ljallangan uskuna, shuningdek, raqamli qayd etish uskunalari va koʻrsatkich diagrammalarini yozib olishga imkon beruvchi dasturiy taʼminot toʻplami.

“Zamonaviy uskunalar qiyin sharoitlarda ham sinovlar rejasiga kerakli tuzatishlarni kiritish imkonini beradi. Alohida ta'kidlash lozimki, bosim, harorat, gaz oqimi, suyuqlik oqimi tezligi kabi zarur ma'lumotlar raqamli asboblar yordamida o'lchanadi va operator konsoliga hech qanday kechiktirishlarsiz uzatiladi, bu sizga o'rganilayotgan quduqdan ma'lumotlarni bir zumda olish imkonini beradi,", deya ta'kidladi mutaxassis.

Ilg'or texnologiyalar va ERIELL xodimlarining yuqori professionalligi bajarilayotgan ishlarning sifati va xavfsizligi bo'yicha yuqori standartlarni saqlab, O'zbekistondagi eng qiyin konlardan birida samarali intervallarni batafsil sinovdan o'tkazish imkonini beradi.