December 23, 2023

В Каршинской экспедиции отметили день ПБ, ОТ и ООС

В Каршинской экспедиции отметили день ПБ, ОТ и ООС

21 декабря 2023 года на БПО «Бешкент» Каршинской экспедиции ERIELL Group состоялось совещание, приуроченное ко Дню промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. На нем обсуждались итоги работ за декабрь, цели и задачи на ближайшую перспективу.

На собрании была проанализирована деятельность бригад Каршинской экспедиции, а также обозначены приоритеты на будущее. Руководители и сотрудники обсудили актуальные вопросы и приняли решения, направленные на дальнейшую эффективную работу.

В ходе совещания были отмечены лучшие работники по итогам деятельности за прошлый месяц.

Мастера Бердиев Феруз Хазраткулович и Хамидов Отабек Шохлиевич были награждены памятными подарками за лучшие результаты в области ПБ, ОТ и ООС, а также безаварийную работу бригад и соблюдении всех правил и требований в нефтяной промышленности.

Qarshi ekspeditsiyasida SX, MM va AMM kuni nishonlandi

Joriy yilning 21 dekabr kuni ERIELL Group Qarshi ekspeditsiyasining “Beshkent” ICHBda sanoat avfsizligi, mehnat muhofazasi va atrof-muhitni muhofaza qilish kuniga bag’ishlangan yig’ilish bo’lib o’tdi.  Unda dekabr oyidagi ish yakunlari, yaqin istiqboldagi maqsad va vazifalar muhokama qilindi.

Yig’ilishda Qarshi ekspeditsiyasi brigadasining faoliyati tahlil qilindi, shuningdek kelgusidagi istiqbollar belgilab olindi.  Rahbar va xodimlar dolzarb masalalarni ko’rib chiqdilar va samarali faoliyatni davom ettirishga qaratilgan qarorlarni qabul qildilar.

Yig’ilish doirasida o’tgan oydagi ish natijalariga ko’ra eng yaxshi xodimlar e’tirof etildi.

Ustalar Berdiyev Feruz Xazratqulovich va Xamidov Otabek Shoxliyevich SX, MM va AMM sohasidagi yaxshi natijalar, shuningdek, brigadalarning halokatsiz ishlaganligi va neft sanoatidagi barcha qoida va talablarga rioya qilganliklari uchun esdalik sovg’alari bilan taqdirlandilar.