January 5, 2023

На «Куйи Шаркий Бердах» получен значительный приток газа

На «Куйи Шаркий Бердах» получен значительный приток газа

На месторождении «Куйи Шаркий Бердах» в Республике Каракалпакстан специалистами ERIELL Group 29 декабря 2022 года успешно завершено строительство оценочно-эксплуатационной (ОЭ) скважины №12.

По результатам газоконденсатных и гидродинамических исследований был замерен дебит объемом 1 млн 179 тыс. кубометров в сутки.

Работы велись специалистами Бухарской экспедиции Группы компаний.

Была задействована буровая установка (БУ) марки ZJ-70-LDB. Забой скважины №12-ОЭ составил 4308 м.

ERIELL является Генеральным подрядчиком освоения «Куйи Шаркий Бердах» и других месторождений Заказчика АО «Узбекнефтегаз» в рамках реализации «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья».

«Quyi Sharqiy Berdaq» konida katta gaz oqimi olindi

2022 yilning 29 dekabrida ERIELL Group mutxassislari tomonidan Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi «Quyi Sharqiy Berdaq» konida 12-sonli baholash-ekspluatasiya (BE) qudug‘ining qurilishi muvaffaqiyatli yakunlandi.

Gaz kondensati va gidrodinamik tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, sutkalik debiti 1 million 179 ming kub metr hajmdagi oqim olindi.

Bu boradagi ishlar kompaniyalar guruhining Buxoro ekspedisiyasi mutaxassislari tomonidan olib borildi. ZJ-70-LDB markadagi burg‘ulash qurilmasi (BQ) ishga solindi. 12-sonli BE quduqning zaboyi 4308 metrni tashkil qildi.

ERIELL kompaniyasi “uglevodorod hom-ashyosini qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi”ni amalga oshirish doirasida buyurtmachi “O‘zbekneftgaz” AJning “Quyi Sharqiy Berdaq” va boshqa konlarini o‘zlashtirishda Bosh pudratchi hisoblanadi.