March 10, 2023

При спонсорстве ERIELL готовится книга об икате  

При спонсорстве ERIELL готовится книга об икате

Богатство узбекского иката будет отражено в книге, посвященной коллекции, собранной Мехметом Четинкая (Турция). Издание готовится Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, деятельность которого поддерживает ERIELL Group.

Известный турецкий коллекционер является обладателем премии Джозефа В. Макмаллана за вклад в исследование исламского текстиля и автором каталога "99 Ikat Chapans. Новое издание станет признанием в любви узбекскими абровым тканям - икату.

Впервые его знакомство с икатом произошло в 1990 году на конференции восточных ковров в Сан-Франциско. Двумя годами позже коллекционер приехал в Узбекистан, где его поразило великолепие древних городов, их архитектуры. Тогда же было положено начало его коллекции.

В 2007 году коллекция узбекских чапанов была представлена на выставке «99 Ikat Chapans / The Mehmet Çetinkaya Collectıons», организованной в Музее турецкого и исламского искусства в Стамбуле.

«Всемирно известные эксперты и знатоки текстиля был покорены коллекцией. Никто из них не мог скрыть своего восхищения огромным разнообразием и богатством искусства узбекских шелковых тканей», - вспоминает Мехмет Четинкая.

В новую книгу войдут порядка 100 образцов одежды из абровых тканей. Сейчас ведется работа по сбору материала.

Книга станет ещё одним важным вкладом в реализацию проекта Всемирного общества «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», Генеральным спонсором которого является ERIELL Group.

С 2018 года председателем Попечительского совета Всемирного общества избран Бахтиёр Фазылов, Председатель Правления Группы ERIELL. За вклад в содействие исследованиям и сотрудничеству в данном направлении в 2022 году он удостоен в Париже международной премии Avicennia International Prize.

ERIELL homiyligida ikat haqida kitob tayyorlanmoqda

O‘zbek ikatining boyligi Turkiyalik Mehmet Chetinkaya tomonidan yig‘ilgan kolleksiyaga bag‘ishlangan kitobda aks ettiriladi. Nashr ERIELL Group faoliyatini qo‘llab-quvvatlayotgan O‘zbekiston madaniy merosini o‘rganish, asrash va ommalashtirish bo‘yicha Butunjahon jamiyati tomonidan tayyorlanmoqda.

Taniqli Turk kolleksioneri islom to‘qimachiligini o‘rganishga qo‘shgan hissasi uchun Jozef V. Makmallan mukofoti sohibi va "99 Ikat Chapans” katalogi muallifi hisoblanadi. Yangi nashr O‘zbek abr matolari-ikatga muhabbat izhori bo‘ladi.

Uning ikat bilan ilk tanishishi 1990 yilda San-Fransiskoda bo‘lib o‘tgan sharq gilamlari konferensiyasida yuz bergan. Ikki yildan so‘ng kolleksioner O‘zbekistonga keladi va u yerdagi qadimiy shaharlarning ulug‘vorligi va me'morchiligidan hayratga tushadi. O‘sha kundan boshlab uning kolleksiyasiga asos solingan edi.

2007 yilda Istanbulning Turk va islom san'ati muzeyida tashkil etilgan «99 Ikat Chapans / The Mehmet Çetinkaya Collectıons» ko‘rgazmada o‘zbek cho‘ponlari kolleksiyasi namoyish etildi.

«Jahonga mashhur ekspertlar va to‘qimachilik bilimdonlari kolleksiyadan maftun bo‘ldi. O‘zbek ipak matolarining boy san'ati va rang-barangligini ko‘rib ularning hech biri hayratini yashira olmadi», - eslaydi Mehmet Chetinkaya.

Abr matolaridan tikilgan 100 ga yaqin kiyim namunalari yangi kitobdan o‘rin oladi. Hozirda material to‘plash bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. Kitob Butunjahon jamiyatining bosh homiysi ERIELL Group hisoblangan “O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida” loyihasini amalga oshirishda yana bir muhim qadam bo‘ladi.

2018 yilda ERIELL guruhi boshqaruv raisi Baxtiyor Fazilov Butunjahon jamiyati Vasiylik kengashi raisi etib saylandi. U mazkur yo‘nalishda tadqiqotlar va hamkorlikni rivojlantirishga qo‘shgan hissasi uchun 2022 yilda Parijda “Avicennia International Prize” xalqaro mukofot bilan taqdirlangan.