March 29

Инновационные технологии бурения: опыт ERIELL Group на месторождении «Куйи Сургиль»

Инновационные технологии бурения: первые результаты ERIELL Group по использованию турбобура и импрегнированного долота на месторождении «Куйи Сургиль»

Группа ERIELL достигла значительных результатов в области повышения эффективности работ по бурению на месторождении «Куйи Сургиль». В рамках неизменного стремления к постоянному совершенствованию производственных процессов было принято решение провести опытно-промышленные работы на скважине № 11 с применением турбобура с импрегнированным долотом.

В результате проведенных мероприятий зафиксировано повышение механической скорости проходки на 50% и увеличение проходки за рейс на 100% на участке строительства секции. Использование турбобура с импрегнированным долотом позволит оптимизировать время проведения бурения и строительства скважины, что играет ключевую роль для Заказчиков.

Это очередной шаг, подчеркивающий приверженность Группы компаний к инновациям и стремление к постоянному улучшению результатов в сфере бурения нефтегазовых скважин.

Innovatsion burg’ulash texnologiyalari: ERIELL Groupning “Quyi Surg’il” konida turbobur va o’yuvchi iskanadan foydalanib, erishgan birinchi natijalari

ERIELL Guruhi “Quyi Surg’il” konida burg’ulash bo’yicha ishlarning samaradorligini oshirish sohasida muvaffaqiyatli natijalarga ega bo’ldi. Jarayonlarni doimiy takomillashtirishga bo’lgan o’zgarmas intilishimiz doirasida turbobur va o’yuvchi iskanani qo’llagan holda 11-sonli quduqda tajriba-sanoat ishlarini o’tkazish to’g’risida qaror qabul qilingan edi.

Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida seksiya qurilishi maydonida kovlab borishning mexanik tezligi 50 foizga oshgani va bir qatnovdagi kovlab borish 100 foizga ko’paygani qayd etildi. Turbobur va o’yuvchi iskanadan foydalanish burg’ulashni o’tkazish vaqtini maqbullashtirish imkonini berishi, shuningdek, quduq qurilishining umumiy vaqtini kamaytirishga olib kelishi kerak, buyutmachilar uchun esa bu muhim ro’l o’ynaydi.

Ushbu navbatdagi qadam ERIELL Groupning innovatsiyalar va neft-gaz quduqlarini burg’ulash sohasidagi natijalarini doimiy yaxshilashga sodiqligini yana bir bor ta’kidlaydi.