October 12, 2023

Бухарская экспедиция провела совещание по итогам 9 месяцев

Бухарская экспедиция провела совещание по итогам 9 месяцев

11 октября на БПО «Бешкент» состоялось собрание Бухарской экспедиции, посвященное Дню мастера, обсуждению результатов за 9 месяцев, а также планам до конца текущего года. В рамках встречи были подняты вопросы о мерах безопасности на производстве за третий квартал. Мастера, бурильщики и начальники участка выразили свои предложения по дальнейшему повышению эффективности работы.

За прошедшие 9 месяцев особо выделились следующие буровые бригады по производственным показателям и соблюдению методов безопасной работы:

Буровая бригада №30:

1. Орипов Жобир Муминкулович.

2. Сирожев Сирож Умархонович.

Буровая бригада №42:

1. Жумаев Тельман Тошпулатович.

2. Олимов Бахром Аскарович.

Буровая бригада №104:

1. Хайдаров Элёр Худойкулович.

2. Тухтаев Акбар Жумаевич.

Эти бригады продемонстрировали хорошие результаты, а их усилия были отмечены и поощрены на собрании.

Buxoro ekspeditsiyasi 9 oy yakunlari bo‘yicha yig‘ilish o‘tkazdi

11 oktyabr kuni “Beshkent” ICHTBda Buxoro ekspeditsiyasining ustalar kuniga bag’ishlangan yig’ilishi bo’lib o’tdi, unda 9 oyi natijalari hamda joriy yilning oxiriga qadar bo’lgan rejalar muhokama qilindi.

Uchrashuv doirasida uchinchi chorakda ishlab chiqarish jarayonidagi xavfsizlik choralari tog’risidagi masalalar ko’tarildi. Ustalar, burg’ulovchilar va uchastka boshliqlari ish samaradorligini yanada oshirish bo’yicha o’z takliflarini bildirdi.

O’tgan 9 oy ichida quyidagi burg’ulash brigadalari ishlab chiqarish ko’rsatkichlariva xavfsiz ish usullariga rioya qilish bo’yicha ajralib turdi:

30-sonli burg’ulash brigadasi:

1. Oripov Jobir Mo’minqulovich.
2. Sirojev Siroj Umarxonovich.

42-sonli burg’ulash brigadasi:

1. Jumayev Telman Toshpo’latovich.
2. Olimov Baxrom Asqarovich.

104-sonli burg’ulash brigadasi:
1. Xaydarov Elyor Xudoyqulovich.
2. To’xtayev Akbar Jumayevich.

Ushbu brigadalar yaxshi natijalarni namoyish etdilar, ularning say-harakati esa yig’ilishda e’tirof etildi va rag’batlantirildi.