July 30, 2023

Модернизация буровой установки ZJ 90

Модернизация буровой установки ZJ 90

ERIELL Group располагает обширным парком собственных буровых установок серии ZJ типа DBS. Они представляют собой высокоавтоматизированные системы с управлением электроприводом, обладающие выдающейся производительностью и экономичностью. Установки отличаются простотой в эксплуатации, что значительно снижает физический труд при проведении буровых работ.

Специалисты ERIELL Group провели модернизацию системы манифольда буровой установки ZJ 90 DBS, и теперь она рассчитана на давление в 52 MPa.

Уникальная во всей Средней Азии буровая установка ZJ90DBS оснащена единственным в своем роде верхним силовым приводом (ВСП) DQ750. Максимальная нагрузка на крюке этого привода составляет 6750 кН. Номинальная мощность двигателя ВСП составляет 1080 кВт, а номинальное рабочее давление — 52 MPa.

Серия ZJ включает различные модели буровых установок: ZJ 20, ZJ 30, ZJ 40, ZJ 70 DBS и LDB, а также самую мощную и крупную среди них — буровую установку ZJ 90 DBS. Цифры в названиях моделей (20, 30, 40, 70, 90) указывают на условную глубину бурения. Например, буровая установка ZJ 90 DBS может бурить до глубины 9000 метров.

Все эти модели используются Группой компаний на различных объектах.

ZJ 90 burg‘ulash qurilmasini modernizasiya qilish

ERIELL Group o‘zining DBS tipidagi ZJ seriyali burg‘ulash qurilmalarining keng parkiga egadir. Ular o‘zida misli ko‘rilmagan unumdorlik va tejamkorlikka ega bo‘lgan elektr uzatma boshqaruvli yuqori avtomatlashtirilgan tizimlarni ifodalaydi. Qurilmalar foydalanishda oddiyligi bilan ajralib turadi, bu esa burg‘ulash ishlarini o‘tkazishda talab etilgan jismoniy mehnatni sezilarli darajada kamaytiradi.

ERIELL Group mutaxassislari tomonidan ZJ 90 DBS burg‘ulash qurilmasining manifol'd tizimining modernizasiyasi o‘tkazildi va endilikda u  52 MPa bosimda ishlashga mo‘ljallangan.

Butun O‘rta Osiyoda noyob bo‘lgan ZJ90DBS burg‘ulash qurilmasi yagona o‘ziga xos DQ750 (YuKU) yuqori kuch uzatmasi bilan ta'minlandi. Ushbu uzatma ilgakidagi maksimal og‘irlik 6750 kN bo‘lib, YuKU dvigatelining nominal quvvati 1080 kVtni tashkil etadi. Nominal ish bosimi esa — 52 MPadir.

ZJ seriyasi o‘z ichiga burg‘ulash qurilmalarining turli modellari: ZJ 20, ZJ 30, ZJ 40, ZJ 70 DBS va LDB, shuningdek, ular orasida eng quvvatli va yirigi bo‘lgan — ZJ 90 DBS burg‘ulash qurilmasini olgan. Model nomlaridagi raqamlar (20, 30, 40, 70, 90) shartli burg‘ulash chuqurligiga ishora qiladi. Masalan, ZJ 90 DBS burg‘ulash qurilmasi 9000 metrgacha bo‘lgan chuqurlikni burg‘ulashi mumkin.

Ushbu barcha modellar kompaniyalar guruhi tomonidan turli ob'ektlarda foydalaniladi.