July 17, 2023

На «Куйи Шаркий Бердах» получен промышленный приток газа

На «Куйи Шаркий Бердах» получен промышленный приток газа

На месторождении «Куйи Шаркий Бердах» в Республике Каракалпакстан специалисты ERIELL Group завершили строительство скважины № 11-ОЭ. Дебит полученного промышленного притока газа составил 932 991 кубический метр в сутки.

Фактический забой скважины составил 4300 метров. Работы по ее строительству проводились специалистами Устюртской экспедиции Группы компаний.

«Куйи Шаркий Бердах» и ряд других месторождений осваиваются в рамках реализации «Программы по увеличению добычи углеводородного сырья» Заказчика АО «Узбекнефтегаз», в котором ERIELL Group выступает в качестве Генерального подрядчика.

“Quyi Sharqiy Berdaq” konida sanoat gaz oqimi olindi

ERIELL Group mutaxassislari tomonidan Qoraqalpog‘iston Respublikasi “Quyi Sharqiy Berdaq” konida 11-sonli BE quduq qurilishi yakunlandi. Olingan sanoat gaz oqimining sutkalik debiti 932 991 kub metrni tashkil etdi.

Quduqning haqiqiy chuqurligi 4300 metrni tashkil etdi. Uning qurilishi bo‘yicha ishlar Kompaniyalar guruhining Ustyurt ekspedisiyasi mutaxassislari tomonidan olib borildi.

“Quyi Sharqiy Berdaq” va boshqa qator konlari buyurtmachi “O‘zbekneftgaz” AJning “Ulevodorod hom-ashyosini qazib olishni oshirish bo‘yicha dastur”ini amalga oshirish doirasida o‘zlashtirilmoqda. ERIELL Group loyihaning Bosh pudratchisi sifatida ishtirok etadi.