May 18, 2022

Скважина, с которой начиналось месторождение «Маржон», возвращена в эксплуатацию

Скважина, с которой начиналось месторождение «Маржон», возвращена в эксплуатацию

Специалисты ERIELL Group вернули в начале мая 2022 года из ликвидации скважину №2 на месторождении «Маржон» (Кашкадарьинская область). В результате получен приток нефти и газа.

Дебит промышленного притока нефти, полученного на 12 мм штуцере составляет 38 кубометров в сутки, газа – 26 тысяч кубометров в сутки.

Заброшенная скважина за десятилетия бездействия практически скрылась под слоями грунта и пыли, нанесённых степными ветрами. Первым делом скважину было необходимо откопать и затем приступить к ремонту.

После установки устья скважины, были пробурены те цементные «мосты», которые необходимы при ликвидации, для того, чтобы из неработающей скважины не произошли случайные выбросы того же газа.

Затем специалистами Управления капитального ремонта скважин (КРС) ERIELL Group были произведены очистка забоя, промывка, реперфорация нефтяного и газового пласта. При этом использовались современные технологии, новейшее оборудование, высококвалифицированные специалисты, знания которых дали возможность вновь ввести скважину №2 месторождения «Маржон» в эксплуатацию, получить нефть и газ.

Добавим, что геологическая структура площади Маржон была впервые выявлена в результате сейсморазведочных работ в Карши-Бухарском регионе в 1986 году. В 1991 году структура была подготовлена и передана под глубокое поисковое бурение. В разряд месторождений «Маржон» введена в 1997 году. Первооткрывательницей месторождения явилась скважина № 2, при опробовании которой в 1997 году получены промышленные притоки нефти и газа из верхнеюрских карбонатных отложений и ликвидирована из-за отсутствия высокотехнологического оборудования и современных технологий.

Работа проведена ERIELL Group в качестве Генерального подрядчика на объектах ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi в рамках программы «Капитальный ремонт основных фондов», рассчитанной на 2020-2023 гг. Проект охватывает месторождения Кашкадарьинской и Бухарской областей, Ферганской долины.

«Marjon» konining dastlabki qudug‘i yana foydalanishga topshirildi

ERIELL Group kompaniyasi mutaxassislari “Marjon” konidagi ishlab chiqarishdan chiqarilgan 2-quduqni 2022 yilning may oyi oxirida yana foydalanishga qaytarishdi. Natijada neft' va gaz oqimi olina boshlandi.

12 mm li shtuserda olingan neftning sanoat oqimi debiti sutkasiga 38 kub metr, gaz esa – 26 ming kub metrni tashkil etdi.

O‘nlab yillar davomida tashlandiy bo‘lgan quduq cho‘l shamollari olib kelgan tuproq va chang qatlami ostida qolgan. Dastlab quduqni kovlab, tozalash, keyin ta'mirlashga kirishish kerak edi.

Quduq og‘zini ochgandan keyin, ular foydalanilmayotgan quduqdan tasodifan gaz oqimi otilib chiqish holatlarining oldini olish uchun zarur sement “ko‘priklar” burg‘ilandi.
Keyin ERIELL Group kompaniyasi Quduqlarni kapital ta'mirlash boshqarmasi (QKTB) mutaxassislari tomonidan quduqni tozalash, yuvish, neft' va gaz qatlamining reperforatsiyassi amalga oshirildi. Bunda zamonaviy texnologiyalar, eng yangi uskunalar, yuqori malakali mutaxassislar jalb qilindiki, ularning bilimlari “Marjon” konining 2-qudug‘ini yana ishga tushirish va neft'-gaz olish imkonini berdi.

Qo‘shimcha qilish mumkinki, Marjon maydonining geologik tuzilishi ilk bor 1986 yili Qarshi-Buxoro hududida o‘tkazilgan seysmik qidirish ishlari davomida aniqlangan. 1991 yilda tuzilma tayyorlanib, u yerda chuqur qidiruv burg‘ilash ishlari amalga oshirildi. “Marjon” konlar toifasiga 1997 yilda kiritilgan. Kondagi ilk quduq bu 2-quduq hisoblanib, uni sinash davomida Yuqori yura davri karbonat cho‘kindilaridan neft' va gaz sanoat oqimlari olindi va yuqori texnologiyali uskunalar, zamonaviy texnologiyalar yo‘qligi sababli yopilgan.

Ishlar ERIELL Group tomonidan SEG Sanoat Energetika Guruhi ob'ektlarida amalga oshirilayotgan “Asosiy fondlarni kapital ta'mirlash” 2020-2023 yilga mo‘lajllangan dasturida Bosh pudratchi sifatida faoliyat yuritmoqda. Loyiha Qashqadaryo, Buxoro viloyatlari va Farg‘ona vodiysi konlarini o‘z ichiga oladi.