July 16, 2023

Встреча технических специалистов ERIELL Group

Встреча технических специалистов ERIELL Group

В головном офисе ERIELL Group в Ташкенте состоялась встреча технических специалистов Группы компаний и SANEG, цель которой заключалась в ознакомлении с инновационной технологией под названием «расширяемая труба», которая ранее не использовалась на территории Узбекистана.

Презентовала эту разработку компания CPET из Китая.

Мероприятие позволило техническим специалистам компаний больше узнать о возможностях применения «расширяемой трубы».

Расширяемая труба представляет собой специальную металлическую трубу с хорошей пластичностью и высокой прочностью для нефтяных скважин. После ввода в скважину она может быть расширена в радиальном направлении с помощью гидравлических или механических методов для достижения цели «малый размер для ввода, большой размер для обслуживания». Технология расширяемой трубы обладает уникальными преимуществами и играет важную роль в таких областях, как бурение, заканчивание, ремонт скважин и модификация пласта.

ERIELL Group texnik mutaxassislarining uchrashuvi

ERIELL Group kompaniyasining Toshkentdagi Bosh ofisida Kompaniyalar guruhi va SANEG texnik mutaxassislarining uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Uchrashuvdan ko‘zlangan asosiy maqsad – ilgari O‘zbekiston hududida qo‘llanilmagan “kengayadigan quvur” nomidagi innovasion texnologiya bilan tanishishdan iborat bo‘ldi.

Mazkur ishlanmani Xitoyning CPET kompaniyasi taqdim etdi.

Tadbir kompaniyalarning texnik mutaxassislariga “kengayadigan quvur” dan foydalanish imkoniyatlari haqida ko‘proq ma'lumot olish imkonini berdi.

Kengayadigan quvur o‘zida neft quduqlari uchun yaxshi cho‘ziluvchanlik va yuqori mustahkamlikka ega bo‘lgan maxsus metall quvurni ifodalaydi. U quduqqa kiritilganidan so‘ng “kichik o‘lcham o‘tkazish uchun, katta o‘lcham xizmat ko‘rsatish uchun” maqsadiga erishish uchun gidravlik yoki mexanik usul yordamida radial yo‘nalishda kengayishi mumkin. Kengayadigan quvur texnologiyasi noyob afzalliklarga ega va burg‘ulash, yakunlash, quduqni ta'mirlash va qatlamni modifikasiya qilish kabi sohalarda muhim ro‘l o‘ynaydi.