September 9, 2022

Удаленный мониторинг запасов нефти в море

Удаленный мониторинг запасов нефти в море

Как известно, месторождения природного газа и нефти находятся не только на суше. Существуют морские месторождения, когда нефть и газ встречаются в недрах, скрытых под водой.

Глубоководная добыча углеводородов имеет большой потенциал. Многие страны сейчас нацелены на поиск новых источников в морских глубинах и развитие морской нефтегазовой промышленности.

Одно из крупнейших нефтяных месторождений – Johan Sverdup («Юхан Свердруп»), расположенное в Северном море. Недавно оно вышло в лидеры по коэффициенту извлечения нефти (КИН) по сравнению с другими местами добычи. Причина – успешное применение системы удаленного мониторинга запасов нефти на месторождении.

Создание системы потребовало установки более 6,5 тыс. акустических сенсоров и 380 км сейсмических кабелей. В результате появилась возможность следить за бурением на платформе в автоматическом режиме с помощью высокоскоростной телеметрии бурильной трубы в сочетании с виртуальной системой измерения и управления потоком подводных скважин.

При этом затраты на установку системы акустических сенсоров и сейсмических кабелей, по данным ngv.ru, значительно меньше расходов на альтернативные способы увеличения коэффициента.

Удаленный мониторинг позволяет дистанционно собирать и анализировать данные о состоянии месторождения на всех стадиях разработки, а также значительно снизить затраты на разработку.

Узбекистан также является страной богатой углеводородным сырьем. И их эффективной добыче также может способствовать развитие технологии удаленного мониторинга запасов нефти и газа.

Dengizda neft zahirasini masofadan monitoring qilish

Ma'lumki, tabiiy gaz va neft konlari faqatgina quruqlikda bo‘lmaydi. Neft va gaz suv ostida yashiringan, yer ostida uchraydigan dengiz konlari ham mavjud.

Chuqur suv ostida uglevodorodlarni qazib olish katta salohiyatga ega. Ko‘plab mamlakatlar hozirda dengiz tubida yangi manbalarni qidirish va dengiz neft va gaz sanoatini rivojlantirishga e'tibor qaratmoqda.
Johan Sverdup («Yuxan Sverdrup)-Shimoliy dengizda joylashgan eng yirik neft' konlaridan biri hisoblanadi.

Yaqinda u boshqa qazib olish maydonlari bilan qiyoslaganda neft olish koeffisienti bo‘yicha yetakchilik qilmoqda. Bunga kondagi neft zahiralarini masofadan monitoring qilish tizimini muvaffaqiyatli qo‘llash sabab bo‘ldi.

Tizimni yaratish 6,5 mindan ortiq akustik sensorlar va 380 kmlik seysmik kabellarni o‘rnatishni talab qildi. Natijada dengiz osti quduqlari oqimini boshqarish va virtual o‘lchov tizimi bilan biriktirilgan yuqori tezlikdagi burg‘ulash quvurlari telemetriyasidan foydalangan holda platformada burg‘ulashni avtomatik ravishda kuzatish imkoniyati paydo bo‘ldi.

Shu bilan birga akustik sensorlar va seysmik kabellar tizimini o‘rnatish harajatlari ngv.ru ma'lumotlariga ko‘ra, koeffisientni oshirishning muqobil usullari, masalan qatlamlarni gidravlik yorish usuli chiqimlaridan sezilarli darajada kamligi ma'lum qilingan.

Masofadan monitoring qilish konni ishlab chiqishning barcha bosqichlaridagi holati to‘g‘risidagi ma'lumotlarni masofadan yig‘ish va tahlil qilishga yordam beradi, shuningdek, ishlab chiqish harajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi.

O‘zbekiston ham uglevodorod hom-ashyosiga boy davlat hisoblanadi. Va ularning samarali qazib olish ham neft va gaz zahiralarini masofadan monitoring qilish texnologiyasini rivojlantirishga yordam beradi.