May 26, 2022

Интересное в отрасли: InSAR для нефтегазовой отрасли

#Интересноевотрасли

InSAR для нефтегазовой отрасли

🇷🇺 При разработке нефтегазовых месторождений помочь минимизировать временные и материальные затраты может InSAR - метод радарной спутниковой интерферометрии.

Прикладные аспекты использования этой технологии, в том числе, описание возможности метода для мониторинга подземных хранилищ газа (ПХГ), сборки и захоронения СО2 и другие направлениям, в частности посвящена статья специалистов Губкинского университета в научно-техническом журнале «Газовая промышленность».

Мониторинг огромных площадей при помощи InSAR дает информацию, которую можно использовать для определения деформации коллектора, проседания или поднятия дневной поверхности; активизации разломов; выявления зон возможного отказа скважин, обусловленного большими деформациями ствола; разрушения элементов обустройства промысла и др.

Neft gaz sohasi uchun InSAR

Neft-gaz konlarini ishlashda InSAR radarli sun'iy yo‘ldoshli interferometriya usulini qo‘llash vaqtinchalik va moddiy harajatlarni kamaytirishga yordam berishi mumkin.

Bu texnologiyadan foydalanishning amaliy jihatlari, shu jumladan, yer osti gaz omborlarini monitoring qilish (EGO) СO2ni yig‘ish va ko‘mish hamda boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha usulning imkoniyatlarini ta'riflash masalalariga, xususan Gubkin universiteti mutaxassislarining “Gazovaya promishlennost» nomli jurnalida nashr ettirgan maqolasida ham ta'rif berilgan.

InSAR yordamida ulkan maydonlarni monitoring qilish, kollektor deformasiyalarini aniqlash, bir kunlik cho‘kish yoki ko‘tarilish holatini belgilash, yoriqlarni faollashtirish, quduqlar ishdan chiqishi (asosning kuchli deformasiyalari bilan shartlangan) ehtimoli bo‘lgan zonalarni aniqlash, sanoatning jihozlash elementlari yemirilishi kabilar to‘g‘risida ma'lumot olish uchun foydalanish mumkin.