April 5, 2022

Surhan Gas Chemical отмечает 5-летие

Surhan Gas Chemical отмечает 5-летие

Surhan Gas Chemical - оператор проекта по освоению месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» (М-25) - отмечает своё 5-летие. Все эти годы ERIELL Group тесно сотрудничает с компанией-юбиляром.

ERIELL, являясь Генеральным подрядчиком на проекте «Мустакилликнинг 25 йиллиги», по собственному опыту знает, как о перспективности данного месторождения, так и о сложности его разработки. Разведочное и оценочное бурение здесь началось с 2017 года.

При этом специалистами Сурхандарьинской экспедиции ERIELL на «Мустакилликнинг 25 йиллиги» в 2021 и текущем году установлен ряд рекордов по суточной проходке.

Напомним, что 5 апреля 2017 года Президентом страны подписано Соглашение о разделе продукции (СРП) в отношении Инвестиционного блока «Узбекистан мустакиллиги» с доразведкой и разработкой месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» со строительством газохимического комплекса. СРП было подписано между Республикой Узбекистан и консорциумом Инвесторов. В качестве Оператора проекта создана компания Surhan Gas Chemical Operating Company.

За 5 лет работы Surhan Gas Chemical проделана значительная работа для приближения момента полного достижения поставленной цели.

Оператор проекта, работая над освоением непростого месторождения, не только реализует этапы Проекта, но и создаёт уникальный опыт, важный для всего нефтегазового сектора Узбекистана, повышения его эффективности и конкурентоспособности.

В освоении месторождения с применением инноваций самое непосредственное участие принимает ERIELL Group. Так, на «М-25» впервые в Узбекистане была применена концепция кустового бурения скважин в рамках целого проекта.

Также впервые в стране, здесь специалистами Генерального подрядчика была пробурена скважина на нижнюю Юру и Палеозойские отложения глубиной 4749 м в условиях высоких температур и высокого пластового давления. И это далеко не полный список уникальных разработок, рекордов, новых методик, пополнение которых на «Мустакилликнинг 25 йиллиги» продолжается буквально ежедневно.

Своё 5-летие Surhan Gas Chemical встречает с солидным багажом сформированного совместно с партнёрами опыта освоения месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги», уверенностью в успешной реализации задач по внесению вклада в обеспечение роста газодобычи, обеспечение энергобезопасности нашей страны и её экономического роста.

Surhan Gas Chemical 5 -yillik sanasini nishonlamoqda

Surhan Gas Chemical – “Mustaqillikning 25 yilligi” (M-25) konini o‘zlashtirish bo‘yicha loyiha operatori o‘zining 5 yilligini nishonlamoqda. Shu yillar davomida ERIELL Group yubileyini nishonlayotgan kompaniya bilan yaqin hamkorlik qilib kelmoqda.

ERIELL, “Mustaqillikning 25 yilligi” loyihasining Bosh pudratchisi hisoblanib, ushbu konning istiqbolli ekanligi xaqida ham, uni o‘zlashtirish ishlari murakkab ekanligi xaqida ham o‘z tajribasidan biladi. Qidiruv va baholash ishlari bu yerda 2017 yilda boshlangan.

Bunda ERIELL ning Surxandaryo ekspedisiyasi mutaxassislari tomonidan 2021 va joriy yilda “Mustaqillikning 25 yilligi” kunlik qazish ishlari bo‘yicha qator rekordlar o‘rnatildi.

Eslatib o‘tamiz, 2017 yil 5 aprelda davlatimiz rahbari tomonidan 2017 yilning 5 aprelida mamlakat Prezidenti «O‘zbekistan mustaqilligi» investisiya bloki bo‘yicha «Mustaqillikning 25 yilligi» konini qo‘shimcha razvedka qilish va qazish, Surxandaryo viloyatida gazkimyo kompleksini qurishni ko‘zda tutuvchi O‘zbekiston Respublikasi va Investorlar konsorsiumi o‘rtasidagi Mahsulot taqsimotiga oid bitimni imzoladi. Loyiha operatori sifatida Surhan Gas Chemical Operating Company kompaniyasi tashkil qilindi.

5 yillik faoliyati davomida Surhan Gas Chemical Operating Company tomonidan ushbu maqsadga erishish uchun salmoqli ishlar amalga oshirilgan.

Murakkab konni o‘zlashtirish ustida ish olib borgan Loyiha operatori, nafaqat Loyiha bosqichlarini amalga oshiryapti, balki O‘zbekistonning butun neft'-gaz sektori, uning samaradorligi va raqobtabardoshligini oshirish uchun muhim bo‘lgan noyob tajriba yaratyapti.

Innovasiyalarni qo‘llagan holda konni o‘zlashtirishda ERIELL Group bevosita ishtirok etmoqda. Masalan, konda O‘zbekistonda ilk bor butun loyiha doirasida quduqlarni tramoqli burg‘ilash konsepsiyasi qo‘llanildi. Aynan shu yerda, kunlik qazish bo‘yicha rekordlar o‘rnatildi.

Shuningdek, Bosh pudratchi mutaxassislari tomonidan mamlakatda birinchi bor bu yerda yuqori haroratlar va qatlamning yuqori bosimi sharoitlarida 4749 m chuqurlikdagi Yura va Paleozoy davri qatlamlariga quduq qazildi. Bu hali har kuni to‘lib borayotgan yangi ishlanmalar, noyob uslublar, rekordlarning to‘liq ro‘yxati emas.

Surhan Gas Chemical Operating Company o‘zining 5 yilligini “Mustaqillikning 25-yilligi” konini o‘zlashtirish bo‘yicha har kungi tajribasida shakllangan salmoqli muvaffaqiyat, mamlakatimizda gaz qazib olishni ko‘tarish, energetik xafsizligi va uning iqtisodiy rivojini ta'minlashdagi dadil qadamlari bilan kutib olmoqda.