March 23, 2023

Введена скважина №7 на месторождении «Шода»

Введена скважина №7 на месторождении «Шода»

На месторождении «Шода» в Кашкадарьинской области специалистами нефтесервисной группы ERIELL 12 марта успешно введена в эксплуатацию скважина №7 со строительством газопровода-шлейфа.

Протяженность шлейфа диаметром 168х8 мм составила 0,8 км.

ERIELL является Генеральным подрядчиком освоения «Шода» и других месторождений в ходе реализации проекта «Обустройство газовых месторождений со строительством межпромысловых и магистральных газопроводов ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi».

Разрабатываемые в рамках проекта месторождения расположены в ряде регионов, в числе которых Республика Каракалпакстан, Ферганская долина, Карши-Бухарский регион.

“Shoda” konidagi 7-sonli quduq ishga tushirildi

Joriy yilning 12 mart kuni ERIELL neft servis guruhi mutaxassislari tomonidan Qashqadaryo viloyatidagi “Shoda” konida shleyfli gaz quvuri qurilishi bilan 7-sonli quduq muvaffaqiyatli ishga tushirildi.

Diametri 168x8 mm bo‘lgan shleyfning uzunligi 0,8 kmni tashkil etdi.

ERIELL “Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK konlararo va magistral gaz quvurlari qurilishi bilan gaz konlarini obodonlashtirish” loyihasini amalga oshirish doirasida “Shoda” va boshqa konlarni o‘zlashtirishda Bosh pudratchi hisoblanadi.

Loyiha doirasida ishlanayotgan konlar bir qator hududlarda, jumladan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Farg‘ona vodiysi, Qarshi-Buxoro hududida joylashgan.