July 4

В ERIELL prof education завершен очередной курс по МФСО

В ERIELL prof education завершен очередной курс по МФСО

В Корпоративном учебном центре ERIELL prof education успешно завершился очередной курс по программе «Финансовый учет по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)». В этот раз обучение прошли 14 специалистов финансовой службы.

Курс начался 24 апреля для сотрудников компании ENERA и проходил два раза в неделю в формате Zoom, поскольку участники были из разных регионов. 29 апреля в центре состоялся итоговый экзамен, который прошел в офлайн режиме.

Модератором курса выступила квалифицированный тренер Л. Э. Мирзахмедова, владеющая международными сертификатами в сфере бухгалтерского и финансового учета ACCA DipIFR (rus) и CIPA. На протяжении всего курса тренер оказывала необходимую поддержку слушателям.

Цель учебного курса — ускоренный переход финансовых служб компаний на международные стандарты финансовой отчетности, в соответствии с требованиями постановления Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 г. № 4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».

ERIELL prof educationda MHXS bo’yicha navbatdagi kurs yakunlandi

ERIELL prof education korporativ o’quv markazida “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) bo’yicha moliyaviy hisob”dasturiga oid navbatdagi kurs muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu gal treningda moliya xizmatining 14 nafar mutaxassisi o’qib chiqdi.

Kurs ENERA kompaniyasi xodimlari uchun 24 aprel kuni boshlangan bo’lib, ishtirokchilar har xil hududlardan bo’lganligi sababli  haftada 2 marta Zoom formatida tashkil etildi.  29 aprel kuni markazda oflayn rejimida yakuniy imtixon bo’lib o’tdi.

ACCA DipIFR (rus) va CIPA buxgalterlik va moliya hisobi sohasida xalqaro sertifikatlarga ega bo’lgan yuqori malakali murabbiy L.E.Mirzaxmedova kurs moderatori sifatida qatnashdi.   Butun kurs davomida murabbiy tinglovchilarga kerakli yordamni ko’rsatdi.

O’quv kursidan ko’zlangan asosiy maqsad — kompaniyalarning moliya xizmatlarini O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevralda qabul qilingan 4611-sonli “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o’tish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar tog’risida”gi qarori talablariga muvofiq, moliviy hisobotning xalqaro standartlariga o’tishini tezlashtirishdan iborat.