May 31, 2023

Восстановление поисковой скважины № 2 «Акчалак» 

Восстановление поисковой скважины № 2 «Акчалак»

Силами специалистов ERIELL Group удалось восстановить поисковую скважину № 2 «Акчалак», пробуренную в 1980 году, которая по результатам испытания была ликвидирована как выполнившая свое геологическое назначение.

В апреле 2023 года Группа ERIELL приступила к работам по ее восстановлению. С помощью тяжелой техники и проведения земляных работ было откопано устье скважины с глубины 15 метров, выполнена переобвязка устья, а также смонтировано новое устьевое оборудование. С использованием подъемной установки грузоподъемностью 80 тонн были разбурены ликвидационные цементные мосты, забой скважины был нормализован до глубины 2792,4 метра.

В результате детальных геофизических исследований, сложных интенсификационных мероприятий и применения передовых технологий удалось достичь значимого прорыва в добыче газа на скважине № 2 «Акчалак». На глубине 2720 метров через насосно-компрессорные трубы был получен промышленный приток газа дебитом 100 тыс.м3/сут.
В течение следующих 10 дней скважину планируется подключить к системе сбора газа месторождения «Акчалак». Ожидается, что она будет эксплуатироваться с дебитом 70-80 тыс.м3/сут.

Новый приток газа будет способствовать увеличению общей добычи газа на месторождении «Акчалак», которая составит 280 тыс.м3/сут. Это привнесет дополнительный вклад в общую добычу газа в Республике Узбекистан.

2-sonli “Oqchalak” qidiruv qudug‘i tiklandi

ERIELL Group kompaniyasi mutaxassislarining kuchlari bilan 1980 yilda burg‘ulangan, sinov natijalariga ko‘ra, o‘zining geologik maqsadini  bajarganligi sababli tugatilgan 2-sonli “Oqchalak” qidiruv qudug‘ini tiklashga muvaffaq bo‘lindi.

Joriy yilning aprel oyida ERIELL guruhi uni tiklash bo‘yicha ishlarga kirishdi. Og‘ir texnika va yer qazish ishlari yordamida 15 metrlik chuqurlikdan quduq og‘zi qazib olinib, quduq og‘zi qayta yopildi, shuningdek, yangi quduq og‘zi uskunalari o‘rnatildi.

Yuk ko‘tarish quvvati 80 tonna bo‘lgan ko‘tarish qurilmalaridan foydalanilgan holda likvidasiya qilingan sement ko‘priklar burg‘ulandi, quduq zaboyi 2792,4 metr chuqurlikkacha normallashtirildi.

Batafsil geofizik tadqiqotlar, murakkab intensifikasiya chora-tadbirlari va ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash natijasida  2-sonli “Oqchalak” qudug‘ida gaz qazib olishda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishildi. 2720 metr chuqurlikda nasos-kompressor quvurlar orqali sutkalik debiti 100 ming m3 bo‘lgan sanoat gaz oqimi olindi. Keyingi 10 kun mobaynida quduqni “Oqchalak” konining gaz yig‘ish tizimiga ulash rejalashtirilgan. U sutkasiga 70-80 ming m3 debit bilan foydalanilishi kutilmoqda.

Yangi gaz oqimi sutkalik debiti 280 ming m3 tashkil etuvchi “Oqchalak” konidagi umumiy gaz qazib olish hajmini oshirishga yordam beradi. Bu O‘zbekiston Respublikasida umumiy gaz qazib olish hajmiga hissa qo‘shadi.