October 18, 2023

Инструктаж на рабочем месте «Целевой (разовый)»

Инструктаж на рабочем месте «Целевой (разовый)»

Мы продолжаем регулярную рубрику #PROБезопасность, и сегодня рассмотрим случаи проведения целевого инструктажа. Его также принято называть «разовым». Целевому инструктажу в системе охраны труда на производстве уделено особое внимание.

Данный вид инструктажа проводится в следующих случаях:
-при необходимости выполнения разовых работ, не предусмотренных кругом должностных обязанностей работника;
-при проведении работ по устранению последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
-при выполнении работ по наряд-допуску или другим специальным разрешительным документам;
-при проведении массовых мероприятий.

Целевой или разовый инструктаж проводится непосредственным руководителем работника. Как и все остальные виды инструктажей по охране труда, целевой инструктаж подлежит обязательной документации. Для этой цели предусматривается журнал инструктажа на рабочем месте. В журнал заносятся записи о проведении целевого инструктажа с работником под его личную подпись.

В тех случаях, когда целевой инструктаж по охране труда проводится в связи с необходимостью реализации работ, требующих оформления специальной разрешительной документации, например, наряда-допуска, предусматриваются дополнительные требования к документированию. В частности, факт проведения инструктажа, помимо журнала регистрации, должен быть отражен в наряде-допуске или в другом документе, на основании которого выполняются работы.

Ish joyida "Maqsadli (bir martalik)" instruktaj

Biz muntazam #PROXavfsizlik ruknimizni davom ettiramiz va bugun biz maqsadli instruktaj holatlarini ko'rib chiqamiz. U odatda "bir martalik" deb ham ataladi. Sanoat xavfsizligi tizimida maqsadli instruktajga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ushbu turdagi instruktaj quyidagi hollarda amalga oshiriladi:
-xodimning mehnat majburiyatlarida nazarda tutilmagan bir martalik ishni bajarish zarurati tug‘ilganda;
- baxtsiz hodisalar, falokatlar va tabiiy ofatlarning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha ishlar bajarishda;
- ishlashga ruxsatnoma yoki boshqa maxsus ruxsatnomalar bo'yicha ishlarni bajarishda;
- ommaviy tadbirlar paytida.

Maqsadli yoki bir martalik instruktaj xodimning bevosita rahbari tomonidan amalga oshiriladi. Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha instruktajning boshqa barcha turlari singari, maqsadli instruktaj ham majburiy hujjatlarga bo'ysunadi. Shu maqsadda ish joyidagi instruktaj jurnali taqdim etiladi. Jurnalda uning shaxsiy imzosi ostida xodim bilan maqsadli instruktaj o'tkazilishi to'g'risidagi yozuvlar mavjud.

Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha maqsadli instruktaj maxsus ruxsatnomalarni rasmiylashtirishni talab qiladigan ishlarni bajarish zarurati bilan bog'liq holda amalga oshirilgan hollarda, masalan, ishlash uchun ruxsatnoma, qo'shimcha hujjatlar talablari taqdim etiladi. Xususan, instruktaj fakti, ro'yxatga olish jurnaliga qo'shimcha ravishda, ish ruxsatnomasida yoki ish olib boriladigan boshqa hujjatda aks ettirilishi kerak.