June 5, 2023

Курс разработки WEB-приложений для школьников в ERIELL Group

Курс разработки WEB-приложений для школьников в ERIELL Group

С 29 мая по 2 июня в Ташкентском офисе ERIELL Group состоялось событие, которое запомнилось ученикам 10 класса столичной школы New Tone School. В рамках помощи школам и привлечения молодежи к миру информационных технологий компания организовала специальный обучающий курс, который был проведен в Департаменте информационных технологий, а именно в Отделе разработки WEB-приложений.

Во время обучающего курса опытные специалисты и программисты Группы компаний поделились с учениками своим опытом в разработке и создании WEB- и мобильных приложений. Для молодежи было интересно узнать больше о принципах и подходах программирования и других нюансах профессии.

Ученики получили не только теоретические знания, но и практические навыки. Они познакомились с основами работы с базами данных и разработки адаптивных, эргономичных сайтов с помощью фреймворка Django и применения html/CSS/Bootstrap.

Мероприятие позволило ученикам не только расширить свой кругозор и узнать о новых возможностях. Вероятно, именно на этом обучающем курсе были заложены основы будущей успешной карьеры некоторых из них.

ERIELL Group продолжает поддерживать развитие образования и помогать молодежи осваивать современные профессии. Такие инициативы играют важную роль в формировании будущего поколения специалистов в сфере информационных технологий, а также способствуют созданию инновационной и продвинутой IT-индустрии в Узбекистане.

ERIELL Group o‘quvchilari uchun WEB-ilovalarni ishlab chiqish kursi

29 maydan 2 iyungacha ERIELL Groupning Toshkentdagi ofisida poytaxtimizdagi “New Tone School” maktabining 10-sinf o‘quvchilari xotirasida bir umrga muxrlanib qolgan tadbir bo‘lib o‘tdi. Maktablarga yordam berish va yoshlarni axborot texnologiyalari olamiga jalb qilish doirasida kompaniya tomonidan maxsus o‘quv kursi tashkil etildi. Tadbir Axborot texnologiyalari departamenti, aynan esa WEB-ilovalarini ishlab chiqish bo‘limida bo‘lib o‘tdi.

O‘quv kursi vaqtida kompaniyalar guruhining tajribali mutaxassislari va dasturchilari WEB va mobil' ilovalarni ishlab chiqish va yaratishdagi o‘z tajribalarini o‘quvchilar bilan o‘rtoqlashdi. Yoshlar uchun dasturlash tamoyillari va yondashuvlari, kasbning boshqa nozik jihatlari haqida ko‘proq ma'lumot olish qiziqarli bo‘ldi.

O‘quvchilar nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko‘nikmalarga ham ega bo‘ldi. Ular ma'lumotlar bazasi bilan ishlash va “Django” freymvorka yordamida va html/CSS/Bootstrap ni qo‘llagan holda adaptip, ergonomik saytlarni ishlab chiqish asoslari bilan tanishishdi.

Tadbir o‘quvchilarga nafaqat dunyoqarashini kengaytirish va yangi imkoniyatlar haqida bilish, balki, yana o‘zlarini IT-sohasidagi kasblardan biriga bag‘ishlash imkonini berdi. Ehtimol, aynan shu o‘quv kursida ulardan ayrimlarining muvaffaqiyatli kar'erasi uchun poydevor qo‘yilgandir.

ERIELL Group ta'lim rivojini qo‘llab-quvvatlash va yoshlarga zamonaviy kasblarni egallashda yordam berishda davom etmoqda. Bunday tashabbuslar axborot texnologiyalari sohasida mutaxassislarning kelajak avlodini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi, shuningdek, O‘zbekistonda innovasion va rivojlangan IT-sanoatini yaratishga xizmat qiladi.