August 5, 2022

«Газли»: история самого известного газового месторождения

«Газли»: история самого известного газового месторождения

История Газлинского месторождения уходит в глубь веков, когда через территорию Узбекистана по пескам Кызылкума проходил торговый караван. Путники останавливались в оазисах, чтобы отдохнуть и набраться сил. Собирая песок, они заметили, что его можно использовать как топливо для костров.

Подземное хранилище «Газли» одно из самых известных на территории Узбекистана. Открытие и разработка месторождения предвещало Узбекистану стать одной из крупнейших газовых держав прошлого века.

Месторождение расположено в 100 км от города Бухары и относится к Амударьинской газонефтеносной области. Первые разведочные экспедиции начались в 1924 году для поиска серы.

«Газли» было открыто в 1928 году, а его разработка началась с 1956 года, когда была создана Газлинская экспедиция. Ее первым руководителем стал Азиз Абдураупович Абдураупов – выпускник Института нефти и газа имени И.М. Губкина.

Первый мощный приток газа был получен на глубине 600 м в 1956 году. Таким образом месторождению уже 66 лет.

Газлинское месторождение – это не только центр добычи природного газа, но и место, в котором отражены старания сотни специалистов, в том числе ERIELL Group. Их невероятный труд и высокий профессионализм дали возможность миллионам людям использовать современное благо цивилизации – природный газ.

«Gazli»: eng mashhur gaz konining tarixi

Gazli konining tarixi bir necha asrlarga borib taqaladi, o‘shanda O‘zbekiston hududidan Qizilqum qumlari bo‘ylab savdo karvonlari o‘tgan. Sayohatchilar dam olish va kuch to'plash uchun vohalarda to'xtagan. Qum yig'ayotgan vaqtda ular uni gulxan yoqish uchun foydalanish mumkinligini sezishgan.

«Gazli» yer osti ombori O'zbekistondagi eng mashhurlaridan biridir. Konning ochilishi va o‘zlashtirilishi O‘zbekistonning o‘tgan asrning eng yirik gaz davlatlaridan biriga aylanishidan darak bergan.

Kon Buxoro shahridan 100 km uzoqlikda joylashgan boʻlib, Amudaryo gaz-neft mintaqasiga tegishli. Birinchi qidiruv ekspeditsiyalari oltingugurtni qidirish uchun 1924 yilda boshlangan.

«Gazli» 1928 yilda kashf etilgan va uning rivojlanishi 1956 yilda, Gazli ekspeditsiyasi tashkil etilganda boshlangan. Uning birinchi rahbari I.M. Gubkin nomidagi Neft va gaz instituti bitiruvchisi Aziz Abduraupovich Abduraupov edi. .

Birinchi kuchli gaz oqimi 1956 yilda 600 m chuqurlikda olingan. Shunday qilib, kon 66 yildan beri faoliyat olib bormoqda.

Gazli koni nafaqat tabiiy gaz ishlab chiqarish markazi, balki yuzlab mutaxassislarning, jumladan ERIELL guruhining sa'y-harakatlarini aks ettiradigan joydir. Ularning beqiyos mehnati va yuksak professionalligi millionlab odamlarga sivilizatsiyaning zamonaviy ne’mati – tabiiy gazdan foydalanish imkonini bermoqda.