July 20, 2023

Итоговое совещание по деятельности за 6 месяцев

Итоговое совещание по деятельности за 6 месяцев

С 17 по 18 июля ERIELL Group провела совещание, где были рассмотрены результаты деятельности за первые шесть месяцев в области разработки месторождений и добычи углеводородов в РБЕ «Средняя Азия».

Совещание проходило в гибридном формате и ставило на повестку дня различные показатели, относящиеся к бурению и капитальному ремонту скважин, достижениям экспедиций, подразделений ERIELL Group, обеспечивающих выполнение плановых задач, а также меры, связанные с промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.

В ходе совещания были представлены результаты работы за полгода следующих структурных подразделений Группы компаний: Департаментов проектного управления, строительства нефтегазовых объектов, материально-технического обеспечения, Служб крепления скважин, бурового раствора, и других.

Вместе с тем были проанализированы вопросы, возникшие на совещании, обсуждены предложения по их решению. Весь процесс совещания был зафиксирован в итоговом протоколе.

6 oylik faoliyat bo‘yicha yakuniy yig‘ilish

Joriy yilning 17-18 iyul kunlari ERIELL Group kompaniyasining yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Unda “O‘rta Osiyo”  MBBda konlarni o‘zlashtirish va uglevodlarni qazib olish sohasidagi birinchi olti oylik faoliyat natijalari ko‘rib chiqildi.

Gibrid formatda o‘tgan yig‘ilishda quduqlarni burg‘ulash va kapital ta'mirlashga oid turli ko‘rsatkichlar, rejadagi vazifalar bajarilishini ta'minlovchi ERIELL Group ekspedisiya va bo‘limlarining yutuqlari, shuningdek, sanoat xavfsizligi, mehnat muhofazasi va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog‘liq chora-tadbirlar kun tartibiga qo‘yildi.

Yig‘ilish davomida Kompaniyalar guruhining quyidagi tuzilma bo‘limlari: loyiha boshqaruvi, neft-gaz ob'ektlari qurilishi,  moddiy-texnik ta'minot departamentlari, quduqlarni mahkamlash, burg‘ulash eritmasi va boshqa xizmatlarning yarim yillik faoliyat natijalari taqdim etildi.

Shu bilan birga, yig‘ilishda yuzaga kelgan muammolar tahlil etildi, ularni hal etish yuzasidan takliflar muhokama qilindi. Yig‘ilishning butun jarayoni yakuniy hujjatda qayd etib borildi.