March 3, 2022

ERIELL: Скважина введена в рекордные сроки

ERIELL: Скважина введена в рекордные сроки

ERIELL Group завершено строительство очередной скважины на месторождении «Шаркий Бердах» (Республика Каракалпакстан) с опережением плановых сроков почти на месяц.

Глубина наклонно-направленной скважины №72 составила 2 913м и пробурили ее за рекордные для данного вида скважин 60 дней, при этом получен приток газа дебитом 52 тыс. м3/сут.

Добавим, что ERIELL выступает Генеральным подрядчиком проекта по освоению месторождения «Шаркий Бердах» Устюртского газодобывающего управления.

Работа по строительству и введению новых скважин ведется компанией в рамках реализации совместно с АО «Узбекнефтегаз» «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья».

ERIELL: Quduq rekord muddatlarda ishga tushirildi

ERIELL Group tomonidan «Sharqiy Berdaq» (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) navbatdagi kon qurilishi rejadagi muddatlardan qariyb bir oy oldin tugallandi.

№72-sonli qiya yo‘naltirilgan quduq chuqurligi 2 913 m ni tashkil qilib, u mazkur turdagi quduqlar uchun rekord 60 kun ichida burg‘ulandi, bunda debiti sutkasiga 52 ming m3ni tashkil qilgan gaz oqimi olindi.

ERIELL Ustyurt gaz qazib chiqarish boshqarmasi «Sharqiy Berdaq» konini o‘zlashtirish bo‘yicha Bosh pudratchi ekanligini qayd etish joiz.

Yangi quduqlarni qurish va ishga tushirish ishlari kompaniya tomonidan «O‘zbekneft'gaz» AJ bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan «Uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi» doirasida olib borilmoqda.