March 12

Закончена бурением скважина №1 «Замбулак»

Закончена бурением скважина №1 «Замбулак»

Скважина № 1 площади «Замбулак», расположенной на территории Ферганской долины, успешно закончена бурением. Работы были проведены силами буровой бригады № 69 входящей в состав Ферганской экспедиции под руководством буровых мастеров Камолова Р. и Халилова Б. О. Фактический забой скважины составил 3790 метров.

На последнем этапе работ в целях обеспечения безопасности по активации подвески впервые была произведена опрессовка бурильных труб СБТ 88,9/101,6 мм с применением специального опрессовочного переводника ОП 120-250, предназначенного для опрессовки трубной колонны перед выполнением технологических операций для исключения негерметичности труб и соединений.

“Zambuloq” konida 1-sonli quduq burg’ilash bilan yakunlandi

Farg’ona vodiysi hududida joylashgan “Zambuloq” konidagi 1-sonli quduq burg’ulashi muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu boradagi ishlar burg’ulash ustalari Kamolov.R va Xalilov B.O  rahbarligidagi Farg’ona ekspeditsiyasi tarkibiga kiruvchi 69-sonli burg’ulash brigadasi kuchlari bilan amalga oshirildi. Quduqning haqiqiy chuqurligi 3790 metrni tashkil etdi.

Quduqni mustahkamlashning so’nggi bosqichida ishlarning xavfsizligini ta’minlash maqsadida quvur va birikmalarning germetikmasligini istisno qilish uchun texnologik operatsiyalarni bajarishdan oldin quvur kolonnasini tekshirish uchun mo’ljalangan, PO’120-250 maxsus presslovchi-o’tkazuvchini qo’llagan holda 88,9/101,6 mmlik PBQ burg’ilash quvurlari sinovi ilk bor o’tkazildi.