December 7, 2022

В ноябре выполнен ремонт 24 скважин

В ноябре выполнен ремонт 24 скважин

Специалистами ERIELL Group в ноябре выполнен текущий и капитальный ремонт 24-х скважин на месторождениях Заказчика Sanoat Energetika Guruhi.

В числе выполненных видов ремонтных работ:

📌Возврат из ликвидации;

📌Ремонтно-изоляционные работы (РИР);

📌Переход на другой горизонт;

📌Смена внутрискважинного оборудования (ВСО) и другие.

Проект: «Капитальный ремонт основных фондов»

Заказчик: ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi.

Noyabr oyida 24 ta quduq ta'mirlandi

ERIELL Group mutaxassislari tomonidan noyabr oyida buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhi konlarining 24 ta qudug‘ida joriy va kapital ta'mirlash ishlari olib borildi.

Ta'mirlash ishlarining quyidagi turlari bajarildi:

📌 Likvidasiyadan chiqarish;

📌 Ta'mirlash-izolyasiya ishlari (TII);

📌 Boshqa gorizontga o‘tish;

📌 Ichki quduq uskunalarini almashtirish (IQU) va boshqalar.

«Asosiy fondlarni kapital ta'mirlash» loyihasidir.

Buyurtmachi: Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK.