March 18, 2022

ERIELL: Успешная неделя на объектах Мубарекского НГДУ

ERIELL: Успешная неделя на объектах Мубарекского НГДУ

ERIELL Group с 11 по 15 марта т. г. успешно завершён ряд задач на объектах в Кашкадарьинской области.

Работа проведена в ходе реализации проекта «Программа мер по увеличению добычи углеводородного сырья» в части «Обустройство нефтегазовой инфраструктуры».

В частности:

11 марта 2022 года завершены работы по подключению к средствам ЭХЗ (электрохимзащита) следующих объектов:
1) Строительство газопровода протяженностью 12,345 км от «БВН-4 Южный Кемачи» до «УКПГ Южный Кемачи» Мубарекского нефтегазодобывающего управления (НГДУ) в Кашкадарьинской области.
2) Скважин №169 и 170 месторождения «Южный Кемачи» Мубарекского НГДУ.

Кроме того, 15 марта завершены работы по электроснабжению средств ЭХЗ (строительство высоковольтных линий электропередачи) объектов строительства еще двух газопроводов Мубарекского НГДУ.

Также 15 марта завершены работы по благоустройству скважины №11 ОЭ месторождения «Южный Мубарек» Мубарекского НГДУ.

Добавим, что реализация этих задач выполнялась Каршинской производственной базой ERIELL Group в партнёрстве с коллегами - проектной группой по обустройству нефтегазовой инфраструктуры Ташкентского Департамента проектного управления Компании. Успешное выполнение плановых заданий достигнуто во многом благодаря совместной, четко скоординированной работе и профессионализму специалистов.

ERIELL: Muborak NGQB ob'ektlaridagi muvaffaqiyatli xafta

ERIELL Group 11 martdan 15 margacha Qashqadryo viloyatidagi ob'ektlarda qator vazifalarni muvaffaqiyatli yakunladi.

Ushbu ishlar “Uglevodorod xom ashyosini qazib olish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” loyihasini amalga oshirish davomida “Neft'-gaz tuzilmasini jihozlash” yo‘nalishi bo‘yicha bajarildi.

Xususan:

2022 yil 11 martda EKH (elektrokimyoviy himoya) vositalariga quyidagi ob'ektlarni ulash ishlari yakunlandi: 1) Qashqadaryo viloyati Muborak NGQB ning “BVN-4 Janubiy Kemachi” dan “UKPG Janubiy Kemachi”gacha 12,345 km masofadagi gaz quvurini qurish.
2) Muborak NGQB “Janubiy Kemachi” konidagi 169 va 170-quduqlarini qazish.

Bundan tashqari, 15 mart kuni Muborak NGQB “Janubiy Muborak” konidagi 11-qudus OE ni obodonlashtirish bo‘yicha ishlar tugallandi.

Bu vazifalar ERIELL Group kompaniyasining Qarshi ishlab chiqarish bazasi tomonidan hamkasblari – Kompaniyaning Loyihalash boshqarmasi Toshkent Departamentining neft' va gaz infratuzilmalarini jihozlash loyiha guruhi bilan birgalikda amalga oshirildi. Rejadagi vazifalarning muvaffaqiyatli bajarilishiga hamkorlik asosida aniq muvofiqlashtirilgan ishlar va mutaxassislarning professional mahorati tufayli erishildi.