August 18, 2022

ERIELL: Проанализирован ход ремонта скважин на месторождениях

ERIELL: Проанализирован ход ремонта скважин на месторождениях

Очередная рабочая группа ERIELL Group 11-12 августа 2022 года побывала в рабочей командировке на месторождениях заказчика Sanoat Energetika Guruhi (SEG).

В состав группы вошли Технический руководитель проекта ТКРС, ГРП, ГНКТ Суръат Усманов, ведущий инженер проектного отдела Дилшод Балтаханов и инженер по ТБ, ПБ и ООС Санжар Уроков, которые посетили месторождения «Ташлы» и «Яккасарой».

Месторождения «Восточный Ташлы» и «Западный Ташлы» введены в эксплуатацию в 1972-74 годах. На них в целом пробурены порядка 130 скважин.

И в настоящее время «Ташлы» является одним из перспективных нефтяных месторождений.

На сегодняшний день на месторождении, выполняя плановые показатели,  работает три бригады Управления по капитальному ремонту скважин (УКРС). Ими успешно проводятся работы по возврату скважин из ликвидации, смене глубинно-насосного оборудования, переходу на другой горизонт. 

При посещении месторождении «Яккасарой», рабочая группа ознакомилась с ходом работ по радиальному бурению на скважине №10.

Кроме анализа технических показателей, специалисты ознакомились с бытовыми условиями проживания вахтовиков, узнали об интересующих их вопросах. Также были даны рекомендации по выполнению нормативов работ по текущему и капитальному ремонту скважин, повышению эффективности работ.

ERIELL: Konlardagi quduqlarni ta'mirlash ishlari tahlil qilindi

ERIELL Groupning navbatdagi ishchi guruhi joriy yilning 11-12 avgust kunlari buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhi (SEG) konlarida xizmat safarida bo‘ldi.

“Toshli” va “Yakkasaroy” konlariga borgan guruh tarkibi TKRS, GRP, GNKT loyihalarining texnik rahbari Sur'at Usmonov, loyiha bo‘limi yetakchi muhandisi Dilshod Boltaxonov va TX, SX hamda OOS bo‘yicha muhandis Sanjar O‘roqovlardan iborat bo‘ldi.

“Sharqiy Toshli” va “G‘arbiy Toshli” konlari 1972-74 yillarda ishga tushirilgan. Ulardan jami 130 ga yaqin quduq burg‘ulangan.

Hozirgi kunda “Toshli” istiqbolli neft' konlaridan biridir.

Ayni paytda konda rejalashtirilgan ko‘rsatkichlarni bajargan holda quduqlarni qayta ishlash boshqarmasi (QQIB)ning uchta brigadasi ishlamoqda. Ular tomonidan quduqlarni likvidasiyadan qaytarish, chuqurlik-nasos uskunalarini almashtirish, boshqa gorizontga o‘tish bo‘yicha ishlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

«Yakkasaroy» koniga tashrif buyurgan ishchi guruh 10-sonli quduqda radial burg‘ulash ishlarining borilishi bilan tanishdi.

Mutaxassislar texnik ko‘rsatkichlar tahlili bilan bir qatorda, smena ishchilarining turmush sharoiti bilan tanishdi, ularni qiziqtirgan savollarga javob oldi. Shuningdek, quduqlarni joriy va kapital ta'mirlash bo‘yicha ish me'yorlarini bajarish, ish samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar berildi.