March 13, 2023

Специалисты Сервиса ННБ изучают продвинутые методы проектирования

Специалисты Сервиса ННБ изучают продвинутые методы проектирования

Специалисты Сервиса наклонно-направленного бурения ERIELL Group с 10 марта 2023 года проходят курс «Продвинутые методы проектирования строительства НН скважин. Международные стандарты планирования».

Для его проведения приглашён московский тренер Сергей Калинкин.

Курсы организованы в корпоративном учебном центре ERIELL prof еducation в Ташкенте и будут проходить до 17 марта.

В числе участников - специалисты по проектированию НН скважин, координаторы ННБ, главный и ведущий инженеры-технологи Службы.

В рамках курса по повышению квалификации инженеры из службы ННБ компании ERIELL ознакомятся с международным опытом проектирования скважин и компоновки нижней части бурильной колонны (КНБК), а также с методами моделирования реальных условий бурения и анализом данных для оптимизации и минимизации потенциальных рисков. В ходе обучения будут рассмотрены множество практических ситуаций, основанных на опыте специалистов из службы ННБ ERIELL.
В итоге курса слушатели получат знания о международных стандартах и лучших практиках планирования строительства скважин, что позволит им конкурировать на рынке нефтегазовой сферы и повысить уровень предоставляемых услуг всей службы ННБ ERIELL.

Нефтесервисная Группа ERIELL самое серьёзное внимание уделяет постоянному повышению квалификации своих специалистов. С этой целью в ERIELL prof еducation организуются актуальные для различных департаментов и служб обучающие курсы, тренинги, семинары с приглашением ведущих отечественных и зарубежных педагогов и практиков.

QYB xizmati mutaxassislari loyihalashning ilg‘or usullarini o‘rganmoqda.

ERIELL Group Qiya-yo‘naltirilgan burg‘ulash xizmati mutaxassislari 2013 yilning 10 martidan “QY quduqlar qurilishini loyihalashning ilg‘or usullari. Xalqaro loyihalash standartlari” kursida tahsil olmoqda.

Uni o‘tkazish uchun Moskvalik murabbiy Sergey Kalinkin taklif etilgan.

Kurslar Toshkentdagi ERIELL prof yeducation korporativ o‘quv markazida tashkil etildi va 17 martga qadar bo‘lib o‘tadi.

Ishtirokchilar orasida- QY quduqlar qurilishini loyihalash bo‘yicha mutaxassislar, QYB koordinatorlari, xizmatning bosh va yetakchi muhandis-texnologlari bor.

Malaka oshirish doirasida ular BKPK (burg‘ilash kolonnasining pastki qismini komponovka qilish) loyihalash bo‘yicha xalqaro tajriba, BKPK loyihalash va modellashtirish nazariyasi hamda ushbu sohadagi boshqa muhim yo‘nalishlari bilan tanishadilar. Kurs shuningdek, ERIELL QYB xizmati mutaxassislarining tajribasidan kelib kelib chiqib amaliy vaziyatlarni tahlil qilishni o‘z ichiga oladi.

Kurs yakunlari qiya-yo‘naltirilgan quduqlarning xavfsiz va nazorat qilinadigan qurilishi uchun burg‘ulash tartiblari hamda muqobil BKPK xulosalariga bag‘ishlanadi.

ERIELL neft' servis guruhi o‘z mutaxassislarining malakasini doimiy oshirib borishga jiddiy e'tibor qaratadi. Shu maqsadda ERIELL prof yeducation markazida yetakchi mahalliy va xorijiy o‘qituvchi hamda amaliyotchilar taklif qilingan holda turli departament va xizmatlar uchun ahamiyatli bo‘lgan o‘qitish kurslari, treninglar, seminarlar tashkil etiladi.