February 8, 2022

Продолжаются работы по обустройству месторождений

Продолжаются работы по обустройству месторождений

В части обустройства нефтегазовых инфраструктур по проекту «Программа мер по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы» в Каракалпакстане, на месторождении «Шаркий Бердах» Устюртского газодобывающего управления, к средствам электрохимзащиты (ЭХЗ) подключили скважины № 60НН и 65НН.

К средствам ЭХЗ также подключили скважины № 64,105, и 106 месторождения «Шимолий Бердах».

Кроме того, завершены работы по подключению к средствам электрохимзащиты газопровода «ГСП-2 Шимолий Бердах —Арслан — УКПГ Шаркий Бердах», протяжённостью 3,88 км, Устюртского газодобывающего управления.

Konlarni obodonlashtirish ishlari davom ettirilmoqda

🇺🇿 «2017-2021 yillarda uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi» bo‘yicha neft' va gaz infratuzilmalarini obodonlashtirish borasida Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi Ustyurt gaz qazib chiqarish boshqarmasi «Sharqiy Berdaq» konida № 60NN va 65NN-sonli quduqlar elektr kimyo himoya (EKH) vositalariga ulandi.

Shuningdek «Shimoliy Berdaq» konining № 64,105, va 106-sonli quduqlari ham EKH vositalariga ulandi.

Bundan tashqari, Ustyurt gaz qazib chiqarish boshqarmasining uzunligi 3,88 km bo‘lgan «GSP-2 Shimoliy Berdaq —Arslon — UKPG Sharqiy Berdaq» gaz quvurini elektr kimyo himoya vositalariga ulash ishlari ulandi.