February 22, 2023

Нефтяное месторождение «Северный Уртабулак»  

Нефтяное месторождение «Северный Уртабулак»

Кашкадарьинская область – одна из самых богатых территорий страны на полезные ископаемые. Здесь открыты не только крупнейшие газовые месторождения, но и нефтяные. Среди таких месторождений – «Северный Уртабулак», название которого с узбекского языка переводится, как «средний источник».

Нефтяное месторождение «Северный Уртабулак» расположено в Кашкадарьинской области и было открыто в 1972 году. В тектоническом отношении «Северный Уртабулак» находится в центральной части Денгизкульского валообразного поднятия Чарджоуской ступени.

«Нефть месторождения относится к категории среднетяжелых и тяжелых, среднесернистых и высокосернистых, от низкопарафинистых до высокопарафинистых, от малосмолистых до высокосмолистых. Растворенные в нефти газы относятся к категории сухих, низкосернистых, низкоуглекислых, низкоазотных». Об этом, в частности, пишется в научной статье «Пути повышения добычи нефти на месторождении «Северный Уртабулак» автора Ф. Атабаевой.

По данным журнала ROGTEC, в 2021 году на месторождении пробурено 119 скважин. Месторождение представляет собой карбонатную рифовую структуру Юрского возраста, со средней мощностью пласта около 320 метров.

ERIELL Group является Генеральным подрядчиком освоения «Северного Уртабулака» Заказчика ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (SANEG).

“Shimoliy O‘rtabuloq” neft koni

Qashqadaryo viloyati – foydali qazilmalarga boy hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerda nafaqat yirik gaz konlari, balki neft' konlari ham ochilgan. “Shimoliy O‘rtabuloq” – ana shunday konlardan biri bo‘lib, nomidagi “o‘rta buloq” so‘zi o‘zbek tilidan tarjima qilingan.

“Shimoliy O‘rtabuloq” neft koni Qashqadaryo viloyatida joylashgan va 1972 yilda ochilgan. Tektonik nuqtai-nazaridan oladigan bo‘lsak “Shimoliy O‘rtabuloq” Chorjo‘y pog‘onasi Dengizko‘l ko‘tarilmasining markaziy qismida joylashgan.

«Kon nefti o‘rtacha og‘ir va og‘ir, o‘rtacha oltingugurtli va yuqori oltingugurtli, past parafindan yuqori parafingacha, kam smolalidan yuqori smolaligacha bo‘lgan toifalarga kiradi.

Neftda erigan gazlar quruq, past oltingugurtli, past karbonat angidridli, past azotli toifalarga kiradi. Bu haqda muallif F.Otaboevning “Shimoliy O‘rtabuloq” konida neft' qazib olishni oshirish yo‘llari” nomli ilmiy maqolasida yozgan.

“ROGTEC” jurnali ma'lumotlariga ko‘ra, 2021 yilda konda 119 ta quduq burg‘ulangan. Kon o‘zida taxminan 320 metr bo‘lgan o‘rtacha qatlam qalinligidagi Yura davrining karbonat rifi tuzulishini ifodalaydi. ERIELL Group kompaniyasi buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhi (SANEG) MChJ XKning “Shimoliy O‘rtabuloq” konini o‘zlashtirishda Bosh pudratchi hisoblanadi.